Lyser ut ferjeanbud på Helgeland

nordland fylkeskommune

Kontrakten på to anbud, for fire ferjesamband, går ut ved nyttår. Nå lyses anbudene ut i korte anbud på tre år.

– Vi har mål om at alle sambandene foruten om Træna, skal elektrifiseres i neste runde. Derfor lyser vi ut disse mellomanbudene som går til og med januar 2026, og med opsjon på ett års forlengelse, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Fylkesrådet har nå vedtatt konkurransegrunnlaget for Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund, og for Stokkvågen – Træna.

– Vi stiller krav til at alle de tre fartøyene i sambandene skal ha en kapasitet på 50 personbilenheter eller 6 vogntogenheter og 200 passasjerplasser. Fartøyene skal være bygd etter år 2000. I tillegg stilles det krav til at fartøyene skal være lukket, og ha thrustere for å oppnå gode manøvreringsegenskaper. Vi stiller krav til mulighet for enkel servering i form av selvbetjent løsning, underbygger Sande.

Ruteplanene har vært ute på høring, og i høringsinnspillene har det kun kommet inn ønsker om mindre tidsmessige justeringer. Disse er i all hovedsak bakt inn i det nye ruteopplegget.

– Kapasiteten på ferjene er omtrent som i dag. Og vi viderefører selvsagt kravet til universell utforming, og krav om minimum to lærlinger i maritime fag gjennom hele perioden, påpeker Sande.

I tillegg har fylkesrådet vedtatt konkurransegrunnlaget for Sandnessjøen – Bjørn – Løkta, samt sambandet Søvik – Austbø – Flostad – Brasøy.

– For å øke kapasiteten i sambandet Sandnessjøen – Bjørn – Løkta, går vi fra dagens løsning med ett fartøy, til to fartøy. Kapasitetskravene settes til 50 personbilenheter eller 6 vogntogenheter og 200 passasjerplasser for den ene fergen, og for den andre fergen settes kravene til 70 personbilenheter eller 6 vogntogenheter, og 250 passasjerplasser.

I sambandet Sandnessjøen – Bjørn – Løkta, bidrar ett ekstra fartøy i sambandet til økt kapasitet og utvidet produksjon. Den største fergen vil primært gå mellom Sandnessjøen og Bjørn på Dønna, mens den mindre fergen vil gå i trekantsambandet Sandnessjøen – Bjørn – Løkta.

– Også ruteplanene her har vært på høring. Det har kommet noen ønsker om utvidet produksjon, og noen av disse innspillene har vi klart å innarbeide i den nye ruteplanen, forteller Sande.

Sande er svært fornøyd med kapasitetsøkningen det nå legges opp til i dette sambandet, men påpeker at det legges inn muligheter for å avlyse konkurransen, dersom kostnadsøkningen overstiger budsjettene.

– For alle sambandene har vi god oversikt over tilgjengelig materiell i markedet, og vet at det ligger til rette for konkurranse ut fra kapasitetskravene vi har satt. Men dersom det ikke kommer inn tilbud på et nivå vi kan akseptere, gir konkurransegrunnlaget oss mulighet for å lyse ut på nytt med andre kriterier. Vi har likevel stor tro på at vi skal få dette til, underbygger Sande.

I sambandet Søvik – Austbø – Flostad – Brasøy, videreføres dagens krav om to ferger.

– Kapasitetskravene settes til 50 personbilenheter eller 6 vogntogenheter og 200 passasjerplasser, altså omtrent samme kapasitet som i dagens anbud. Vi stiller selvsagt også her samme kravene til universell utforming og lærlinger. Også kapasitetskravene til reservefartøy er de samme, avslutter Sande.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.