Skatteetaten: Ny organisering og ny toppledelse

cans christian holte

Fra 1. januar 2019 er Skatteetaten organisert med landsdekkende divisjoner istedenfor regioner, og en toppledelse med seks kvinner og fem menn.

— Skatteetaten har alltid behov for å utvikle oss, og tilpasse oss endringer i omgivelsene. For ti år siden gikk vi fra kommunal til regional organisering, og nå får vi landsdekkende faginndeling. Oppgaveløsning organisert etter geografi ga ikke etaten nok fleksibilitet og kapasitet til å løse de sørste utfordringene. Nå samler vi spisskompetansen, blant annet for å få mer ut av potensialet som ligger i videre digitalisering, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I  den nye organiseringen skal skattekontorene bidra til å løse oppgaver for hele landet, ikke oppdelt i fem regioner. Endringene påvirker ikke etatens tilstedeværelse og kundeservice.

Færre ansatte i direktoratet
Divisjonene informasjonsforvaltning, brukerdialog, innsats og innkreving får til sammen ansvaret for etatens samfunnsoppdrag; å sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. De skal støttes av divisjonene IT og utvikling. Skattedirektoratet vil fortsatt styre etaten, men mer overordnet og ha færre ansatte enn i dag siden noe ansvar blir flyttet fra direktoratet til divisjonene.

Deler av etatens toppledelse flyttes ut av Oslo. Divisjonsdirektøren for brukerdialog sitter i Bergen, mens innkrevingsdivisjonen ledes fra Trondheim.

Majoritet av kvinner i toppledelsen
Den nye toppledergruppen består av de seks divisjonsdirektørene og fire direktører for direktoratsfunksjoner; virksomhetsstyring, juridisk, HR og kommunikasjon. Seks av direktørene er kvinner og fire er menn.

— Vi har vært opptatt av å finne den riktige kompetansen og de riktige personene til lederstillingene. Skatteetaten bygger videre på en tradisjon med dyktige kvinnelige ledere på alle nivåer. Vi har også rekruttert flere av dem eksternt, noe som vil bidra med viktig erfaring og perspektiv, sier Holte.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.