Kystverket Nordland inviterer til dialog med brukerne av kysten

kystverket

Kystverket Nordlands årlige brukerkonferanse arrangeres i Bodø 9. og 10. oktober. – Målet er å fortsette etableringen av en arena for dialog, samt formidle jobben Kystverket gjør for å sikre ferdselen til sjøs, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik.

– For Kystverket er det en prioritert oppgave å ha nær kontakt med våre brukere. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra dem som ferdes på sjøen, og som benytter seg av farvannet og tjenester Kystverket har ansvaret for, forklarer regiondirektør for Kystverket Nordland, Fridtjof Wangsvik.

Overføring av de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene, som formelt skal skje fra 1. januar 2020, er et av temaene som skal presenteres under konferansen. Også den nye havne- og farvannsloven vil være tema. Stortinget vedtok i juni ny havne- og farvannslov, som skal tre i kraft 1. januar 2020. Loven får blant annet betydning for kommunenes myndighet i, og ansvar for sitt sjøområde. 

Videre skal konferansen innom en rekke temaer som er direkte rette mot farled, sjømerker/merkesystem, klimaendringer og beredskap, i tillegg til innspill fra brukerne på temaer som fiskernes behov i fiskerihavner. 

– Fra vår side er det et hovedmål å informere om hvilke oppgaver vi har, teknologisk utvikling innenfor navigasjonsområdet, samt konkrete planer og tiltak som vil berøre brukerne. Vi skal også bistå i råd og veiledning til blant annet kommuner, havner, rederier og andre brukere av farleden, opplyser Wangsvik. 

– Et viktig bidrag i denne dialogen, er den årlige brukersamlingen. Der informerer vi om aktuelle saker og diskuterer ulike typer tiltak. Vi setter stor pris på engasjerte deltakere og klare tilbakemeldinger, sier han videre.

Årets brukerkonferanse arrangeres på Scandic Bodø 9. og 10. oktober.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.