Knutepunktet flyttes til Onøy 4. april

ferge

Mandag 4. april blir det nye ruter for Helgelandspendelen. Knutepunktet for hurtigbåtssambandet flyttes fra Stokkvågen til Onøy.

– Det blir bedre regularitet i sambandet, og hurtigbåtpassasjerene fra Træna kan starte noe senere på morgenen, forteller fylkesråd Monika Sande.

Nordland fylkesting vedtok i høst at knutepunktet der Nordlandsekspressen og Helgelandspendelen korresponderer, skulle flyttes tilbake fra Stokkvågen til Onøy. Etter mange høringsinnspill og vekting av ulike ønsker og behov er den nye rutetabellen nå klar. Endringene trer i kraft fra mandag 4. april.

– Det har vært jobbet mye med å tilpasse ruteplanen slik at den dekker behovet for så mange som mulig. Endringen retter opp i en del ulemper som oppsto den gang knutepunktet ble flyttet fra Onøya. Nå flytter vi den tilbake og er i gang med ny rute allerede om to uker, påpeker fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Ruteplaner har vært på høring og det har i ettertid vært gjennomført møter med de berørte kommunene. Tilbakemeldingene, både i form av høringssvar og i påfølgende møter, har vært omfattende.

– Vårt hovedfokus har vært å følge vedtakspunktene i fylkestingssaken. Nordlandsekspressen skal i så stor grad som mulig være urørt, og den nedkortede seilingstiden i Helgelandspendelen skal i hovedsak benyttes til å trygge korrespondansene, og sørge for at ruten kan gjennomføres også når dårlig vær medfører redusert seilingshastighet, underbygger Sande.

Fylkesråden er åpen på at endringene ikke svarer ut alle ønsker som er påpekt, spesielt fra Lovunds innbyggere og næringsliv.

– Vi er klar over at det litt ulike ønsker som står mot hverandre. Vi har balansert dette i de nye rutene, og ønsker å skape stabilitet og god regularitet for de reisende, underbygger Sande.

I den nye  ruteplanen vil det bli 20 minutt senere oppstart på morgenen og 20 minutter tidligere avslutning på kveld. Reisetiden reduseres for de med lengst vei og det vil være mulig å sove noe lengre på morgenen enn i dag.

Ruten gjøres helårlig og antall ukentlige formiddagsturer økes fra to til tre. Sommerruten til Myken utføres med eget fartøy uavhengig av Helgelandspendelen.

– Ettermiddagsturen endres fra pendel til ringrute. Det vil si at reisende fra Lovund og Sleneset må via Træna for å komme seg til fastlandet. Grepet som gjøres på ettermiddag gir bedre rom for å gå med redusert hastighet eller benytte alternativ seilingsled. Det er også et alternativ for disse passasjerene å benytte direkteferge til Stokkvågen på ettermiddag, og det vil i hovedsak kun være reisende som skal videre til Sandnessjøen som blir negativt berørt. Det er heller ikke svært mange som benytter denne delen av ruta. Hovedtyngden av passasjerene reiser inn til fastlandet på morgenen og ut igjen på ettermiddag. Det er dermed få reisende fra Lovund og Sleneset på ettermiddagen, og hensynet til innbyggerne på Træna vurderes som viktigere i akkurat dette momentet, underbygger Sande.

Sande er fornøyd med at busskorrespondanse mellom togankomst på Mo i Rana og båt- og fergeavgang i Stokkvågen blir trygget. For også denne korrespondansen har hatt små marginer å gå på.

– I tillegg blir busstilbudet mellom Mo i Rana, Nesna, Stokkvågen og Tonnes styrket. Spesielt fredag og søndag. Og øyene i Rødøy få korrespondanse med Helgelandspendelen og dermed mulighet til å reise på dagsturer til Sandnessjøen. Jeg håper de nye justeringene i tilbudet skal gi bedre trygghet og regularitet når vi nå flytter knutepunktet tilbake til Onøy, avslutter fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.