Klart for byggestart av pilotfabrikk i Mo i Rana

fabrikk

Styret i FREYR Battery har besluttet å bygge den første fabrikken i Mo i Rana for produksjon av battericeller. Beslutningen om igangsettelse av den såkalte pilotfabrikken følger noteringen av FREYR på New York-børsen tidligere denne måneden der selskapet ble tilført egenkapital som muliggjør selskapets battericelleproduksjon i Norge. 

Etter en periode med prosjektplanlegging, klargjøring av det valgte bygget, samt en lokal og internasjonal anbudskonkurranse for levering av utstyr og tjenester, er FREYR nå klar til å begynne byggingen av den første produksjonslinjen. Investeringsbeslutningen vil føre til tildeling av en rekke kontrakter i ukene fremover. 

Byggestart av pilotfabrikken er i august 2021. Produksjonslinjen skal installeres i Mo Industripark i det som er kjent som ‘Kamstålbygget’ lokalt i Mo i Rana. Produksjonsoppstart er planlagt i løpet av andre halvår 2022 og anlegget vil være den første av fem battericellefabrikker FREYR planlegger å bygge innenfor Mo Industripark.

– Dette blir den første litium-ion battericelle produksjonsenheten i Norge i industriell skala og et viktig element i vår forretningsstrategi knyttet til tidlige leveranser, lave kostnader og bærekraftig batterier, sier FREYRs konsernsjef Tom Jensen. 

– Rask utvikling av produksjonskapasitet vil være drivende for videreutvikling av kundedialogene, materialvalg og batteridesign opp mot kommersiell produksjon fra våre planlagte Gigafabrikker. Pilotfabrikken vil også gi oss en viktig treningsarena for ansatte og for prosjektteamene for de kommende fabrikkene, sier Einar Kilde, Konserndirektør Prosjekter. 

Pilotfabrikken vil være basert på den amerikanske 24M-teknologien (fra MIT i Boston) for produksjon av ‘SemiSolid’ litium-ion batterier. Produksjonslinjen er designet med fleksibilitet og kapasitet til å møte en stadig økende etterspørsel fra FREYR’s kundesegmenter over hele verden. Den vil muliggjøre tidlig testing av råvarer og battericelledesign for ulike kunder. Optimalisering og testing av battericeller er en viktig del av leveransene i en kunde-kontrakt. Investeringsbeslutningen er derfor strategisk viktig for å posisjonere FREYR til å vinne langsiktige leveranseavtaler. 

Investeringsbeslutningen i styret i FREYR bekrefter Norges konkurransefordeler innen batteriindustrien nemlig god tilgang til fornybar energi, relativt sett lave elektrisitetspriser, kompetente medarbeidere og nærhet til raskt voksende etterspørsel etter batterier i Europa og Nord-Amerika. FREYR gjennomførte 9 juli 2021 en sammenslåing med Alussa Energy Acquistion Corp. som ledet til børsnoteringen i New York og tilførselen av egenkapital. I tillegg bidrar ENOVA med 142 millioner kroner til finansieringen av pilotfabrikken.

FREYR’s ambisjon er å bidra til avkarbonisering av verdens transport- og energisystemer ved å produsere batterier som er kostnadseffektive, bærekraftige og av høy kvalitet. Globale klimagassutslipp må kuttes med anslagsvis 50% i løpet av de neste ni årene for at verden skal nå Parisavtalens mål om 1,5 grads gjennomsnittlig global oppvarming. FREYR mener det vil kreve rask tilgang til masseproduserte grønne batterier for bruk i kjøretøy og skip, og til lagring av fornybar energi fra sol og vind i kraftsystemene. 

Det neste året vil en rekke lokale, nasjonale og internasjonale leverandører være i arbeid på Mo med å installere pilotanlegget for produksjon av battericeller. På det meste vil om lag 60 personer jobbe ved anlegget hvorav rundt halvparten vil være tilreisende for en periode på opp mot 6 til 8 måneder. Noen av disse vil komme fra Asia. Ved oppstart av produksjon ved pilotfabrikken tar FREYR sikte på å ha et team på cirka 15 personer som jobber et skift i døgnet, hvorav mange vil bringe med seg erfaring og kompetanse fra batteriproduksjon i Asia.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.