I Norge ble stengingen av anlegget kalt en julegave

Stengingen av et metallurgisk anlegg i byen Nikel i Murmansk, ble kalt en julegave til Norge. Denne ytringen kom fra miljøaktivister.

Utslippet fra Nornickel nikkelsmelteverket i Nikel har hatt mange ulike påvirkninger på omgivelsene opp gjennom årene. Derfor kan stengingen av nettopp denne produksjonen ha en positiv påvirkning på miljøet ifølge Norsk institutt for bioøkonomi forskning og Norsk institutt for luftforskning.

På 1970- og 1980-tallet fikk området uttalte miljøproblemer, også på den norske siden. Siden da har utslippene gått ned og det er nå blitt mer et spørsmål om luftkvalitet. “Selv om konsentrasjonene påvist på overvåkningsstasjonene har vært i tråd med norske grenseverdier, opplever vi stadig episoder med veldig høy konsentrasjon av SO2.”, fortalte Tore Fatlandsmo Berglen, som jobber på Norsk institutt for luftforskning.

Produksjonen på Zapolyarnoye vil fortsette og lede til en reduksjon i utslipp. Allikevel vil lukkingen av Nikel-anlegget være gode nyheter både for luftkvaliteten i Norge og for miljøet, i tillegg til russisk-norsk samarbeid, er Berglen sikker på.  

Paul Erik Asfolm, forsker på NIKIO Svanhovd, eller Norsk institutt for bioøkonomi forskning, noterer seg restaurering av naturen.

“Fra et naturbeskyttelsesperspektiv, vil det å stoppe SO2 og andre forurensende stoffer fra nikkelsmelteverket vil gjøre at naturen langsomt gjenopprettes. Det er allerede noen forandringer i naturen som et resultat av de lavere utslippene siden 1990-tallet. Prosessen med gjenoppretting er langsom, men synlig gjennom flere tiår,” sier forskeren.

Thomas Nielsen, en norsk journalist som reporterer bredt om oljeboring i de arktiske områder, synes en moderniseringsplan er en velkommen utvikling.

«Det er 30 år på overtid, men det er svært gledelig. Dette vil bli den største reduksjonen av sulfur-dioksid-utslipp i Nord Europa på mange, mange tiår. Det er veldig bra. Ikke bare for naturen på Kolahalvøya i Russland, men også for naturen og folk i grenseområdene i Finnmark,” forteller Nielsen til lokale medier.

Den russiske gruvegiganten Norilsk Nickel moderniserer også produksjonen og vil snart bli et grønt selskap, sier den største aksjeeieren i gruveselskapet, forretningsmannen Vladimir Potanin.

“Vi tilhører kategorien av mennesker som bryr seg om kritikk, som hører på kritikk, spesielt den konstruktive delen, og derfor ville vi selvfølgelig lage et sånt – vel, et visittkort for selskapet vårt for å demonstrere at vi ikke bare snakker om at vi vil bli et grønt selskap på et tidspunkt, men at vi gjør og viser noe her og nå,” sier Potanin.

Tidligere ble det rapportert at russiske “Norilsk Nickel”, verdens største produsent av nikkel og palladium, stengte et metallurgisk anlegg i byen Nickel i det nordlige Russland. Kola er et datterselskap av Norilsk Nickel på Kolahalvøya med gruver og prosessanlegg og pelletering i Zapolyarny, i tillegg til metallurgiske anlegg i Monchegorsk og et anlegg i Nikel, som ble stengt 23. Desember 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Ranaposten Ranaposten