Høyesterettsdom gjør det enklere for bruktbilkjøpere

fart bil laserkontroll

Mange kjøper bruktbiler, og mange tvister oppstår som følger av uenigheter om standen til bilen. Men nå gjør en dom i Høyesterett det enklere overfor bilverkstedene.

NAF har vunnet frem i Høyesterett i en viktig prinsippsak. Spørsmålet var om en brukbilkjøper etter et privat kjøp kan klage direkte til et verksted på en jobb det har gjort for forrige eier.

– Med dommen i Høyesterett er det slått fast at det kan man. Dette gjør det langt enklere for forbrukerne på flere områder enn bruktbilkjøp, sier Jens Christian Riege, NAF-advokaten som førte saken.

Saken som har fått dette viktige prinsippet på plass var fremmet av et NAF-medlem Kjell A. Akerholt som for noen år siden kjøpte en bruktbil av et dødsbo. Forrige eier hadde før dette fått skiftet bilens registerreim hos et merkeverksted. Etter noe tid opplevde Akerholt et motorhavari. Spørsmålet var om han kunne fremme kravet på 77 000 kroner i reparasjon direkte til verkstedet eller måtte gå via forrige eier.

– Nå er det slått fast at man kan gå direkte på verkstedet som har gjort feilen. Dette er det enkleste både for kjøperen av bilen og selgeren. Verkstedet får på sin side ikke noe større ansvar med dette, sier Riege.

Årlig selges det 450 000 bruktbiler i Norge. Hvor mange som omsettes mellom privatpersoner, vet man ikke, men et anslag er rundt 150 000. Nå får alle disse en bedre løsning om det viser seg at det er noe å klage på av utført arbeid på bilen i ettertid.

– Det å kunne reklamere direkte til de som har gjort feilen, er den klart mest rasjonelle måten å løse dette på, mener Riege.

Konsekvenser for langt mer enn bruktbilkjøp
Dommen i Høyesterett får konsekvenser for langt mer enn kjøp av bruktbil mellom privatfolk. Alt kjøp og salg av det som kalles løsøre vil omfattes av dette. Det vil si at kjøper du f.eks. en båt og det tidligere er gjort en dårlig utført jobb på den, har du anledning til å klage direkte til den som gjorde arbeidet.

– Nå blir det enklere for forbrukerne på mange områder. Ved å kunne klage direkte unngår man det mellomleddet selgeren er og begrenser antallet tvister. Det er bra, avslutter Jens Christian Riege.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.