Høring i Hamarøy: Vurdering av 0-konsesjon for eiendommer

hus vinter

Kommunestyret har vedtatt at vurdering av forskrift om 0-konsesjon legges ut til høring. Hamarøy kommune ber derfor alle berørte komme med synspunkter innen høringsfristen 22. februar 2019, opplyser kommunen.

Basert på høringsnotat i vedtaket ber Hamarøy kommune høringspartene om å komme med innspill til vurderingen av forskrift om 0-konsesjon. Ved å sende saken ut på høring sikres lokal forankring og et bedre grunnlag å fatte beslutning på, slik at saken er så godt opplyst som mulig før endelig vedtak treffes.

Høringsinnspill fremsettes skriftlig og oversendes kommunen pr. epost til postmottak@hamaroy.kommune.no. Alternativt kan innspill også sendes pr. post til: Hamarøy kommune,  Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.