Grønt budsjett for Helgeland

nfk

Nordland fylkeskommune legger inn 300 millioner kroner til nye el-ferjer de neste fire årene. – Med kostnadsbildet vi kjenner i dag, vil vi få gjort seks nye samband utslippsfri, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Nordland fylkeskommunes budsjett for 2022 og økonomiplanen for 2022-2025 ble lagt fram i dag. Tallene viser en storstilt grønn satsning på nullutslipps ferjesamband. Over de neste fire årene skal hele seks nye ferjesamband klargjøres for elektrifisering.

– Prioriteringen vil bli gjort i Regional transportplan, men som den største ferje-regionen, er det naturlig at flere strekningene vil være på Helgeland. Dette er grønne satsinger som også betyr mye for det nasjonale klimabudsjettet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkesrådet vil i tillegg prioritere 120 millioner i perioden til grønne satsninger i arbeidet med å få på plass nye bærekraftige løsninger i Nordlandssamfunnet.

– Vi ønsker å stimulere til grønne valg der det er mulig. Vi skal blant annet se på muligheten til å fase inn el-busser flere steder når nye anbud skal lyses ut. Men dette er midler som også kan gå til andre grønne satsinger, og skal stimulere både offentlig og privat sektor, påpeker Norvoll.

Også ved Mosjøen videregående skole, studiested Marka, er det sterke satsinger med svært grønn profil. Hele 25 millioner kroner skal brukes på internat og nytt sauefjøs.

– Innbakt i disse prosjektene skal vi realisere et grønt energisenter ved Mosjøen videregående skole, studiested Marka. Vi skal starte produksjon av biogass fra husdyrgjødsel, bruke varmepumpeteknologi, vindturbiner, solceller, batteriteknologi og styringsteknologi. Og vi skal opprette et visningssenter for grønn energi innen landbrukssektoren. Dette er store og spennende prosjekt, som viser at det følger handling bak våre klimabudsjett og klimaregnskap, sier fylkesråd Elin Dahlseng Eide.

Nylig vedtok fylkestinget en strategi mot ungt utenforskap. Når strategien nå skal konkretiseres, setter fylkesrådet av 25 millioner kroner til ulike prosjekt for å skape sosiale felleskap og inkludering. Fylkesråd Eide viser til gode satsinger som allerede pågår.

– Ved Mosjøen videregående skole har man gode forebyggende program for å sikre elevene god psykisk helse. Vi må rulle ut de tingene vi vet fungerer, slik at alle elevene våre gis gode muligheter til å ta del i ulike felleskap. Men ikke minst må vi nå de 7000 unge nordlendingene som ikke er del av vårt felles samfunn. Vi trenger alle, og alle trenger å være en del av fellesskapet, påpeker Eide.

Helgeland vil også nyte godt av midlene til bru, tunnel- og rassikring, når fylkesrådet foreslår å bruke 1,9 milliarder kroner på dette området de neste fire årene.

– Nevernes bru og Herøysundet bru skal bygges ny, og vi har satt av 372 millioner kroner til disse to alene. Og vi fortsetter det økte trykket på veg-vedlikehold. Flere kilometer fylkesveg vil få nye stikkrenner, nye autovern og asfalt når vi bruker 600 millioner kroner de fire neste årene for å ta inn noe av etterslepet på fylkesvegene. I tillegg vil vi bruke 270 millioner på gang og sykkelveier og andre miljøtiltak, sier fylkesråd Svein Eggesvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.