Godt regnskapsresultat for Rana kommune

Uventet høy skatteinngang i november og desember gjør at Rana kommune fikk et høyere driftsresultat i 2021 enn forventet. Ureviderte regnskapstall viser et positivt netto driftsresultat på 121 millioner kroner, tilsvarende 5,1 prosent av driftsinntektene, opplyser kommunen.

Regnskapsresultatet er 71 millioner kroner bedre enn budsjettert. Tjenestene bidrar med et mindreforbruk på 26 millioner kroner, mens finansområdet bidrar med 45 millioner kroner.

I 2021 er det investert for totalt 429 millioner kroner. Investeringer innenfor skolesektoren utgjør 292 millioner kroner.

– Tjenesteområdene skal ha ros for god drift. Den underliggende samla drifta er i balanse. Det eneste området som ikke er i balanse og har et merforbruk, er helse- og omsorg, men det har vi vært forberedt på i et krevende år, sier rådmann Robert Pettersen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.