VIDEO: AF Eiendom skal halvere klimagassutslipp

af eiendom

Bygg-, anlegg- og eiendomssektoren står for vesentlige klimagassutslipp. Eiendomsutvikleren AF Eiendom har vedtatt en strategi for klima og miljø med mål om drastiske utslippskutt i prosjektene.

Målet er at klimagassutslipp skal halveres innen 2030 – helst før. 

 – I vår strategi fokuserer vi på å redusere klimagassutslipp, samt å tilrettelegge for miljøvennlige bomiljø, sier leder for forretningsutvikling i AF Eiendom, Ole Blaauw Johansen.

Han understreker at omstillingsarbeidet med klima og miljø er faktabasert og kvantifiserbart.  Nå analyseres utslipp i alle eksisterende og kommende prosjekt.

– Vi kartlegger utslippene i alle faser, slik at vi kan identifisere de store driverne og tilrettelegge for de tiltakene med størst effekt pr. krone. Reduksjon av mengden materialer, samt å bytte ut betong med lavkarbonbetong eller treverk, er blant virkemidlene, sier Otto Christian Groth, porteføljedirektør i AF Eiendom.

Han håper klimagassutslipp per kvadratmeter skal bli en naturlig måleparameter for bransjen fremover.

I tillegg til utslippsberegning er miljøledelse sentralt i AF Eiendoms strategi. De anser BREEAM for å være den den beste tilgjengelige metodikken og arbeidsverktøy for miljøledelse, ved å fange opp gode miljøløsninger for prosjektene. Alle nye boliger skal miljøsertifiseres.

– AF Eiendom opplever stort engasjement rundt temaet internt, blant partnere og ikke minst hos boligkjøperne. Fokus på klima og miljø i boligprosjekt blir stadig viktigere, og vi ønsker å ligge i forkant, sier Ole Blaauw Johansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.