Frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser

leker barn

Kanvas frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser når alle private barnehager nå må organiseres som selvstendige rettssubjekt. – Det er synd hvis politikerne ikke klarer å skjerme skattefrie ideelle stiftelser som risikerer millionkostnader knyttet til dette lovkravet, sier Robert Ullmann, daglig leder i stiftelsen Kanvas.

– Kanvas er en ideell stiftelse, derfor vet vi som foreldre at alle pengene som kommer inn går tilbake til barna. For meg er det veldig viktig, sier Marie Fusdahl Kerr. Hun var aldri i tvil om hvilken barnehage hun ønsket at sønnen skulle begynne i. – I Den blå appelsin virket de ansatte veldig fornøyde. Mange holdt på med etterutdanning. Dette så jeg at påvirket engasjementet, forteller Kerr.

Da barnehagestart nærmet seg for datteren noen år senere satte familien opp tre Kanvas-barnehager i søknaden. – Kanvas-barnehagene har en økt andel barnehagelærere sammenlignet med andre barnehager og en langt friere bruk av vikarer. For meg betyr det at jeg er trygg på at mine barn har det godt når de er i barnehagen, med engasjerte voksne rundt seg som ikke blir helt utslitt, sier Kerr.

Den blå appelsin ligger i bydel Nordstrand i Oslo, og er en av 66 barnehager som eies av den ideelle stiftelsen Kanvas. Med det nye lovkravet som er vedtatt er mye fortsatt uklart når det gjelder hvor store kostnader ideelle stiftelser vil få knyttet til å gjøre om alle barnehagene til selvstendige aksjeselskap. Ifølge Robert Ullmann, daglig leder i stiftelsen Kanvas, er det snakk om flere millioner i utgifter bare for å endre organisasjonsform, i tillegg til økte årlige kostnader på mellom tre og seks millioner til administrasjon, regnskap og revisjon. 

– Forskriften til lovkravet er skreddersydd for kommersielle barnehager som allerede er organisert som aksjeselskaper. Mye er uavklart når det gjelder hvordan stiftelser skal innordne seg det nye regelverket og hvor store kostnader som vil påløpe, og vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke kvalitetssatsningen i barnehagene våre, sier han. 

Stiftelsen risikerer også store utgifter knyttet til skatter og avgifter. Kostnadsstørrelsen er foreløpig uavklart, og verken politikere, jurister eller revisorer kan gi et svar på hvordan skattemyndighetene vil vurdere den lovpålagte endringen av organisasjonsform. 

Det nye kravet vil i tillegg kunne føre til at Kanvas-barnehagene ikke lenger blir betraktet som ideelle. I regjeringens nye strategi for barnehagesektoren brukes begrepet hybridbarnehage, barnehager i form av aksjeselskap som eies av en ideell organisasjon. Og det er nettopp slik Kanvas må organisere seg hvis de skal oppfylle lovkravet om selvstendige rettssubjekt. 

– Hvis våre barnehager ikke lenger blir betraktet som ideelle vil det rokke ved hele vår identitet. Vi har mange foreldre og ansatte som har valgt oss på grunn av vårt ideelle ståsted. Hvis vi faller utenfor regjeringens lovede satsning på ideelle barnehager, vil vi bli ytterligere økonomisk rammet av dette lovkravet, sier Ullmann.

Ullmann presiserer at han er enig i formålet med loven som er innført, nemlig at bedre kontroll skal bidra til at mer av midlene i barnehagesektoren går til barna. Men lovkravet har fått utilsiktede konsekvenser for stiftelser med ideelle formål.

– Det vil føre til mindre penger til barna i barnehagene, stikk i strid med formålet, sier Ullmann. Han håper derfor at politikerne vil se på saken på nytt og gi stiftelser som kun driver barnehager et unntak fra kravet.

– Nå åpner regjeringen opp for at noen ideelle barnehager skal få unntak fra dette lovkravet, nettopp på grunn av utilsiktede konsekvenser, så vi håper at det samme vil gjelde oss, sier han.

Marie Fusdahl Kerr er fortsatt i foreldrepermisjon med sitt tredje barn, men til høsten håper hun at yngstejenta, som nå er sju måneder, også får plass i Den blå Appelsin Kanvas-barnehage.

– Hvis det må brukes mye penger på administrative kostnader frykter jeg jo at den gode kvaliteten vil svekkes, og det hadde vært kjempesynd. Det er helt sikkert ikke det som er tanken bak denne lovendringen, sier Kerr.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.