FREYR Battery inngår avtale med Statkraft

FREYR Battery

FREYR Battery, en utvikler av ren, neste-generasjons produksjonskapasitet for battericeller, har inngått en bindende prinsippavtale med Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi. Prinsippavtalen ventes å bli ferdigstilt som en langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA), med sikte på å sikre langsiktig forsyning av fornybar energi til globalt konkurransedyktige vilkår for FREYRs planlagte battericellefabrikker i Mo i Rana, Norge. 

Avtalen og tilknyttede energitjenester levert av Statkraft, anslås å dekke hele det forventede strømbehovet i perioden 2024-2031 og sikre fysisk leveranse av kraft fra sentralnettet i Mo i Rana til FREYRs pilotfabrikk og den første planlagte gigafabrikken. Statkraft forplikter seg til å levere inntil 23 MW grunnlast med et samlet volum i kontraktsperioden på 1,4 TWh, sammen med opprinnelsesgarantier som dokumenterer at kraften kommer fra Statkrafts vannkraftproduksjon i regionen.

-Vår ambisjon er å lage rene battericeller og et sentralt element i vår strategi er å produsere med fornybar energi. Denne avtalen med Statkraft sikrer at våre produksjonsanlegg i Mo i Rana får en jevn, langsiktig forsyning av vannkraft fra lokale kilder og holder vårt karbonavtrykk på et minimum når vi går over i full drift, sier Tove Nilsen Ljungquist, EVP Operations i FREYR.

-Statkraft bidrar til det grønne skiftet ved å levere fornybar kraft til eksisterende kunder og nye industriaktører over hele verden. Vi er glade for å bidra til etableringen av FREYRs battericelleanlegg i Nord-Norge, som muliggjør grønne arbeidsplasser og bruk av lokale kraftressurser. Sammen med fleksibel vannkraft er batterier helt avgjørende for å nå målene om netto nullutslipp, sier EVP Market & IT i Statkraft, Hallvard Granheim.

Ifølge prinsippavtalen skal Rana vannkraftverk forsyne FREYRs fabrikker med fornybar energi. Kraftverket er 100% eid av Statkraft med en kapasitet på 500 MW og en årlig produksjon på cirka 2 150 GWh. Nærheten mellom vannkraftverket og FREYRs planlagte produksjonsanlegg i Mo i Rana er i tråd med FREYRs ambisjon om å etablere virksomhet i områder med god lokal tilgang på ren energi.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.