Fremtidsrettet banksamarbeid på Helgeland

Helgeland Sparebank

SpareBank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank rigger seg for fremtiden med et nyskapende samarbeid på Helgeland. Resultatet sikrer lønnsomme banker og legger til rette for langsiktig utvikling i Nord-Norge.

– Dette er en historisk dag. I flere år har vi snakket om hvordan vi i Nord-Norge må jobbe sammen for å bygge opp de langsiktige finanstilbudene og kraften som landsdelen vår fortjener. Nå gjør vi ord om til handling, sier administrerende direktør i Helgeland Sparebank (HSB), Hanne Nordgaard. 

– Vi har lagt bak oss et godt 2019. Det gir oss styrke til å bygge for fremtiden. Vi kunne valgt utelukkende å kjempe med hverandre fremover også, men vi mener at et strategisk samarbeid er en smartere løsning, og noe både kunder, ansatte, eiere og hele Nord-Norge vil få mer igjen for, sier konstituert konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN), Liv B. Ulriksen.

I 20 år har HSB og SNN hatt kontorer i de samme fire byene på Helgeland. Bankene har opprettholdt hvert sitt fullverdige tilbud, samtidig som de nasjonale og internasjonale bankene har flyttet tilstedeværelse og beslutninger lenger unna, men konkurransen om bankkundene er likevel sterkere enn noen gang. Rivende teknologisk utvikling og nye EU-krav og reguleringer har også lagt ekstra press på de regionale bankene. SNN er markedsleder i Nord-Norge, men bankens portefølje på Helgeland har over tid ikke gitt ønsket lønnsomhet.

De to bankene er enige om et samarbeid som innebærer at Helgeland Sparebank kjøper bankvirksomheten til SpareBank 1 Nord-Norge i Brønnøysund, Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen og slår dem sammen med egen virksomhet de samme stedene. HSB skal også kjøpe 15 prosent av aksjene i SNNs heleide datterselskap EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS og har intensjon om kjøp av aksjer i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS og SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS. 

Videre kjøper SNN seg inn på eiersiden i HSB og får en eierandel på 19,99 prosent. SNN blir en langsiktig eier i HSB, og de to bankene skal utvikle et forretningsmessig samarbeid hvor SNN leverer en rekke tjenester, spesielt innen kapitalmarked, til HSB. Utover det, skal bankene konkurrere – også på Helgeland. 

Som en del av det strategiske samarbeidet med SpareBank 1 Nord-Norge kjøper HSB 3 prosent av eierandelene i SpareBank 1 SamSpar og trer dermed inn i SpareBank 1-alliansen. HSB blir dermed den ellevte SpareBank 1-banken i SamSpar som et fullverdig medlem av alliansen. Det nye navnet til HSB blir SpareBank 1 Helgeland.

– Dette er en gledelig dag for oss i SamSpar. HSB vil passe godt inn i SamSpar-familien og bidra til videre utvikling av vår organisasjon, sier styreleder i SpareBank 1 SamSpar, Per Ivar Kleiven.

Målet med samarbeidet er å sikre aktivitet, kompetansearbeidsplasser og et større kompetansemiljø for de ansatte på Helgeland. Kundene får den samme nærheten fra sparebanken sin, samtidig som de fleste får enda bedre teknologiske løsninger, nye tilbud og flere tjenester. 

– Dette er en helt ny måte å tenke samarbeid på som ikke innebærer at den ene banken sluker eller kontrollerer den andre. Det ville ikke vært hensiktsmessig her. Nå vil vi få musklene vi trenger for å møte fremtiden og for å hevde oss i konkurransen med de nasjonale og internasjonale bankene som ikke er rotfestet med hovedkontor i Nord-Norge. Det sikrer to sterke sparebanker i landsdelen. Kundene våre får bedre løsninger, de ansatte får nye muligheter og det gir et grunnlag for økt lønnsomhet for eierne våre, sier Hanne Nordgaard i HSB. 

Nord-Norge får med dette fortsatt nyte godt av selvstendige og solide sparebanker.

– I den ekstraordinære situasjonen som vi er inne i nå er bankvirksomhet en samfunnskritisk funksjon. Når krisen er over, trenger vi gode, solide sparebanker som kan være den drivkraften Helgeland og Nord-Norge trenger. Vi har arbeidet med dette samarbeidsprosjektet i flere måneder, og vi ville ikke inngått avtalen om vi ikke hadde vært fullt overbevist om at den vil gi oss enda sterkere muskler til å stå godt rustet i tiden og årene som kommer, sier Hanne Nordgaard i HSB og Liv B. Ulriksen i SNN.

– Verdiskapningen i Nord-Norge har vært formidabel de senere årene. Skal veksten kunne fortsette er banker med lokalt og regionalt fokus en fordel. Med dette sikrer vi at Nord-Norge kan fortsette utviklingen og samtidig ha bedre kontroll med egen fremtid, sier SNNs Ulriksen, som er tydelig på at både satsingen i regionen og arbeidet med sponsormidler og Samfunnsløftet fortsetter.

– SNN-konsernet kommer fortsatt til å ha kunder på Helgeland og tilstedeværelsen gjennom datterselskapene våre kommer til å være tydelig. Utvikling av lokalsamfunn og i vårt tilfelle, av Nord-Norge, har alltid vært det primære samfunnsoppdraget for sparebankene. Det gjelder fortsatt og er viktigere enn noensinne, sier Ulriksen.

De ansatte i Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen blir nå samlet under ett tak, og lokaler hvert sted vil bli valgt ut fra hva som fungerer best for det nye laget. Det vil etter virksomhetsoverdragelsen være om lag 30 overtallige ved disse kontorene. Det er startet en prosess sammen med fagforeningene for å sikre at de ansatte ivaretas på en best mulig måte. 

– Vi er i tett og god dialog med de tillitsvalgte og ansattes representanter om hele samarbeidet, og mulighetene og utfordringene det fører med seg. Vi satser på å løse overtallighet gjennom frivillige avtaler og naturlig avgang. Dette er et samarbeid som trygger arbeidsplasser på lang sikt, og det er viktig for oss i de videre prosessene, sier HSBs Nordgaard.

Avtalen skal nå behandles i relevante organ i bankene, Finanstilsynet og Konkurransetilsynet. Samtidig vil HSB avvikle sitt eierskap i Frende Holding AS og selskapene Balder Betaling AS, Brage Finans AS, Norne Securities AS og Rede Eiendomsmegling AS og i fremtiden tilby forsikringsprodukter gjennom SpareBank 1-alliansens leverandør Fremtind. Transaksjonene er planlagt gjennomført i første del av 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.