Flere gutter gjennomfører utdanningen i Nordland

skole universitet

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Nordland 2021 er nå klar. – Et av de tydeligste og viktigste funnene er at andelen gutter som gjennomfører stiger markant, sier en fornøyd fylkesråd for utdanning, Elin Dahlseng Eide.

– Guttene i 2014-kullet stod for særlig stor framgang, og det store forspranget jenter har hatt på guttene i fullføringsandel i Nordland er sterkt redusert, poengterer Dahlseng Eide.

Videre førte den store framgangen fra 2013- til 2014-kullet til at Nordland tok inn på nasjonalt snitt når det gjelder fullføring og nå ligger kun 4,1 prosentpoeng bak. Fortsatt er det sånn at yrkesfagelevene i Nordland ligger noe lengre bak snittet enn elevene på studieforberedende.

Andelen av ungdomskull som fullfører og består videregående opplæring i Nordland, har faktisk steget åtte årskull på rad: Etter innføringa av Kunnskapsløftet i 2006 har Nordland hatt kontinuerlig økning i andelen elever som fullfører og består, fra 65 prosent for 2006-kullet til 75,5 prosent for 2014-kullet. Framgangen i åtteårsperioden er på 10,5 prosentpoeng, noe som tilsvarer at rundt 350 flere ungdommer i 2014-kullet bestod sammenlikna med 2006-kullet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.