Fleksible arbeidstider bra for både ansatte og bedrifter

skatt

Siste utgave av Randstad Workmonitor viser at norske ansatte i svært stor grad velger å være tilgjengelig utover vanlige arbeidstider. Vi gjør det derimot frivillig, og vi tar igjen med å gjøre private gjøremål mens vi er på jobb.

I motsetning til våre nordiske naboer i Sverige og Danmark, er nordmenn langt mer tilgjengelig utenfor arbeidstid. Hele 6 av 10 svarer at de umiddelbart responderer på telefoner, mail og tekstmeldinger som er jobbrelatert. Både i Sverige og Danmark svarer 4 av 10 at de har samme grad av respons. Dette er langt lavere enn det globale gjennomsnittet som ligger rundt de norske tallene.

Vi har også spurt hvor mange av respondentene som besvarer jobbrelaterte henvendelser på et passende tidspunkt. Det vil si at vi ikke nødvendigvis reagerer umiddelbart, men avventer til det passer inn i forhold til andre gjøremål. Her er de norske ansatte enda mer på hugget, og hele 70 % svarer at de gjør dette. Det globale gjennomsnittet er på 65 %. 

– Randstad Workmonitor tegner et tydelig bilde av norske arbeidstakere som aktive og engasjerte. Vi bryr oss om hva som skjer på jobb, og ønsker å holde oss oppdatert, forteller Christian Børresen, markedssjef i Randstad.

Sett i lys av disse tallene er det interessant å se på hvilke forventninger arbeidsgiver har i forhold til at den ansatte skal være tilgjengelig. Overraskende nok er det ikke slik at dette samsvarer med måten arbeidstakerne opptrer. Tallene viser derimot at rundt 40 % av arbeidsgiverne kommuniserer et ønske om at den ansatte skal være parat til å motta henvendelser utenfor arbeidstid. Dette er vesentlig lavere enn det globale snittet, som ligger på 56 %. På dette punktet skiller vi oss ikke fra Sverige og Danmark, så kravene fra virksomhetene ligger omtrent på samme nivå i hele Norden.  

Ser vi på tilgjengelighet i ferier og høytider, så er norske arbeidsgivere av de minst kravstore, og kun 29 % har en forventning om at de ansatte skal respondere i slike perioder. 

Misforholdet mellom kravene fra arbeidsgiver og adferden til arbeidstaker viser med tydelighet at nordmenn liker å ha et øye med det som skjer på arbeidsplassen. 

Til tross for den store andelen som er pålogget 24/7 klarer vi likevel å koble ut i ferien. Det er bare 20 % som svarer at de ikke klarer å slappe av i feriene. Det kan derfor se ut som om den teknologiske utviklingen og muligheten for å være konstant pålogget ikke føles som en stressfaktor for den jevne arbeidstaker. 

– Vi i Randstad tror at ved å legge til rette for fleksible arbeidstider, og teknologiske løsninger vil både den ansatte og bedriften vinne på dette. Brukt riktig tror vi det reduserer stresset og gjør at den ansatte kan holde seg oppdatert på en helt annen måte, forteller Børresen.

Muligheten for å være tilgjengelig gir også anledning til å agere kjapt. Samtidig gjør det at den ansatte med god samvittighet en gang i mellom kan få unna private oppgaver som normalt måtte ventet til ettermiddag og helg. Når ferien først nærmer seg, så kan vi møte denne med relativt tomme to-do lister, og med muligheten til å koble bedre av enn vi kanskje ellers ville ha gjort?

– Til tross for at det ser ut som om flertallet av arbeidstakerne ønsker å være tilgjengelig, mens arbeidsgiverne stort sett ikke krever full tilgang til sine ansattes tid, så er det likevel verdt å ha fokus på problemstillingen, mener Børresen

Undersøkelsen viser at det kun er en liten andel som føles seg presset til å være tilgjengelig (23 %) og det er ingen tvil om at fleksible ordninger oppfattes som positivt av begge parter. 

Er det derimot slik at den ansatte opplever stress og ubehag med tanke på dette, så kan det fort utvikle seg til vanskelig situasjon. 

– Det er ingen tvil om at en av de negative sidene med tilgjengeligheten kan være at det er problematisk å sette grenser. Skillet mellom jobb og fritid blir uklart, og mange opplever dermed at de tar med seg jobben i større grad hjem og lar det påvirke privatlivet, sier Christian Børresen

Teknologien har også kommet så langt at det ikke lengre er et tema om hvem som skal få tilgang til jobb-systemene utenfor arbeidstid. De fleste bedrifter har lagt til rette for at den ansatte både kan lese mail og få tilgang til sentrale IT-systemer uavhengig av tid, sted og enheter. 

– Balansen mellom jobb og fritid, eller såkalt work-life balance, bør være et jevnlig tema og fokus fra HR og ledelse. Medarbeidersamtaler og andre oppfølginger med den ansatte bør ha dette på agendaen, slik at utviklingen kan følges, og feil eventuelt korrigeres, sier han.

Et annet funn i undersøkelsen er holdningen til private gjøremål i arbeidstiden. Hele 71 % av oss svarer at vi innimellom gjør private oppgaver i arbeidstiden. De fleste ser nok på dette som mer eller mindre selvfølgelig all den tid vi er tilgjengelig langt utover hva som forventes. Dette er også et av spørsmålene i undersøkelsen der vi scorer over det globale gjennomsnittet. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.