Fjerner Northguider i august

kystverket

I samråd med Sysselmannen på Svalbard har Kystverket bestemt at tråleren Northguider, som grunnstøtte i Hinlopen på Svalbard 28. desember, skal fjernes i august.

Beslutningen om å gjennomføre fjerningen av den havarerte tråleren til august er basert på en totalvurdering, og er tatt av Kystverket – i samråd med Sysselmannen på Svalbard. Det er Sysselmannen som har forvaltningsansvaret for verneområdet og redningstjenesten på øygruppa.

Utfordrende forhold i området
– Bergingsoperasjonen er omfattende, og vil etter planen ta minst fire til fem uker. En vinteroperasjon med kulde, mørke og krevende isforhold kan sette liv og helse i unødig fare. Forholdene på Svalbard vil være langt mer gunstige for en bergingsoperasjon i sommerhalvåret, med mer stabilt vær, bedre lysforhold og betydelig mindre is i området, forklarer Rune Bergstrøm, seniorrådgiver ved beredskapsavdelingen til Kystverket.

– Kystverket er veldig fornøgd med oppfølgingen fra rederiet og støtten fra Kystvakta i denne saken, fortsetter han.

Kystverket har fått en utredning fra NTNU som viser at risikoen for at isen skal flytte på havaristen i løpet av vinteren er liten. Den største risikoen er isflak på opptil én kvadratkilometer som driver fra sør, men erfaringen tilsier at disse isflakene forekommer sjelden, og vil passere lenger fra land.

En del av totalvurderingen er at området er spesielt sårbart for fugle- og dyreliv i vår- og sommersesongen. Sysselmannen på Svalbard har derfor anbefalt at bergingsoperasjonen bør gjennomføres i august.

Reduserer risiko
Tidligere i vinter ble det gjennomført en omfattende tømmeoperasjon, hvor diesel, oljeprodukter, trål, elektronikk med mer ble fjernet fra havaristen. Risikoen for forurensing er dermed tilfredsstillende redusert.

– Siden miljøfaren fra skipet er minimalisert gjennom en vellykket tømmeoperasjon, er hensynet til liv og helse sentralt i vurderingen, sier Bergstrøm.

Denne uken vil det vil også bli gjennomført tiltak for å redusere risikoen ytterligere. KV Svalbard er på vei til Hinlopen for å forberede havaristen til overvintring. Blant annet skal det festes posisjoneringsutstyr på havaristen for å kunne følge med på eventuelle bevegelser, og det skal fjernes ytterligere avfall. Om bord i KV Svalbard er representanter fra Kystverket, rederiet, forsikringsselskapet og bergingsselskapet.

Kystverket fører tilsyn med skipseiers tiltak på havaristen, og samarbeider tett med rederiet som eier båten (Opilio AS), forsikringsselskapet (Gard), bergingsselskap og Sysselmannen på Svalbard om bergingsoperasjonen. Kystverket har gitt pålegg til skipseier om å fjerne havaristen, og sørge for tiltak mot akutt forurensing.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.