Mattilysnet: Importert treemballasje kan være en risiko for norsk plantehelse

mattilsynet

Importert treemballasje kan være en risiko for norsk plantehelse. Det er Mattilsynets inntrykk etter at man kontrollerte om treemballasje som fulgte importsendinger til Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland i løpet av 2018 var riktig behandlet og merket.

Treemballasje som paller, kasser, labanker og lignende som brukes i internasjonal handel utgjør en risiko for å spre uønskede og skadelige insekter mellom land. Disse insektenekan gjøre stor skade i plantedyrkingen eller i naturen og de er vanskelige å bekjempe.

For å redusere risikoen har Norge, som de fleste andre land i verden, innført krav om at treemballasje i importsendinger skal være behandlet. For å dokumentere at treemballasjen er behandlet med varme eller gass for å hindre at den inneholder skadegjørere skal den være merket med det internasjonale ISPM 15-merket. 

Fant mangler ved over halvparten av sendingene
24 av 44 sendinger hadde mangler med merking av treemballasjen, og dermed mangelfull dokumentasjon på påkrevd behandling. – I 16 sendinger var treemballasjen uten merking eller at det var mangler ved merkingen. I et par tilfeller var det kun merket på en side der kravet er å merke på minst to sider. I et tilfelle ble det oppdaget for mye barkrester i treemballasje fra Kina, sier fagrådgiver i Mattilsynet Stig Rune Lunde Herbrandsen.

Asia er et risikoområde
Av de 44 kontrollerte sendingene var 10 sendinger helt eller delvis fra land i Asia, som regnes som et risikoområde. Her var det mangler i 7 av de 10 kontrollerte sendingene.

Eksempler på skadegjørere som kan spres med treemballasje er furuvednematode og asiatisk løvtrebukk. Dette er skadegjørere som ikke finnes i Norge per i dag. De kan angripe trær i både skog og grøntarealer, og vil ved en introduksjon kunne få store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Utbrudd av asiatiske trebukker i andre europeiske land er ofte knyttet til infisert treemballasje.

– Som importør er det viktig at du informerer dine samarbeidspartnere om at treemballasje som følger importsendinger til Norge skal være behandlet og merket i henhold til ISPM Nr- 15, sier Stig Rune Lunde Herbrandsen.

Umerket treemballasje som følger import destrueres ved forbrenning. Kontakt Mattilsynet dersom du oppdager treemballasje med levende insekter eller spor etter insekter som hull, gnag eller larveganger.

For import til Norge gjelder kravene fra alle land, også EU. Kravet har vært gjeldende fra 1. januar 2009. Les mer på mattilsynet.no.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.