Nye digitale trusler – Sikkerheten må styrkes i Norge

telenor

Telenor Norges ferske sikkerhetsrapport løfter frem kunstig intelligens, angrep fra fremmede statsmakter, direktørsvindel og utnyttelse av programsvakheter, som noen av metodene som Norges største digitale nettverk må beskyttes mot.

– Vi digitaliserer i et svært høyt tempo. Sikkerheten må styrkes tilsvarende, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge. 

5G, kunstig intelligens og tingenes internett vil skape store endringer i det norske samfunnet. Det er ingen tvil om at ny teknologi vil ta samfunnet videre der alt er koblet på internett. 

– Online-samfunnet vil knytte oss til alt som betyr noe. Helse, venner, familie, transport, økonomi, mat vil styres mer og mer via digitale verktøy. Hvordan vi realiserer dette vil være avgjørende for risikoen som følger med gevinstene, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge. 

Telenor Norge har et av landets største sikkerhetsmiljøer med 80 rådgivere, analytikere og ingeniører. De vokter nettverket som bærer en stor andel av nett- og telekommunikasjonen i Norge. Hver dag stoppes angrepsforsøk fra både statlige aktører, kontraktører, organiserte kriminelle og svindlere.

– De jakter på informasjon og forsøker å utnytte vår infrastruktur og våre tjenester. Tilgang til systemer og adgang til lokaler er blant trusselaktørenes viktigste intensjoner, forteller Tangen-Nilsen.

Hvert år presenterer sikkerhetsmiljøet en rapport om den digitale sikkerhetssituasjonen i Telenor og Norge generelt. I årets rapport løftes blant annet kunstig intelligens (AI) frem som en stor mulighet og trussel.

– Omfanget, dynamikken, hastigheten og kompleksiteten i den nye digitale infrastrukturen som understøtter online-samfunnet er for stor til at vi kan klare oss uten. Kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering byr på nye sikkerhetsmessige og etiske problemstillinger. Når teknologien tar beslutninger som kan ha stor betydning for oss, må vi være sikre på at vi både forstår, har kontroll på og kan forklare hvorfor den beslutningen tas. Algoritmer vil kunne påvirke alt fra trafikksikkerhet, ditt neste jobbintervju eller hvor mye du kan få i lån om kort tid, og det krever en sterk digital beskyttelse for oss som samfunn å legge vår tillit til at beslutningene taes på et korrekt grunnlag, forteller sikkerhetsdirektøren.

De siste par årene har angrep på en rekke store virksomheter i og utenfor Norge, generert kostnader på hundrevis av millioner av kroner, tapte inntekter og risiko for tap av liv.

– Det er sannsynlig at mange av de store og vellykkede digitale angrepene de siste årene har virket på grunn av virksomhetene som ble rammet har hatt gammeldagse sikkerhetsmodeller, mangelfull proaktiv drift, og ansattes PC-er har hatt for vide tilganger inn mot kritiske IKT-systemer. Brorparten av vellykkede angrep som utføres i Norge og internasjonalt kunne vært hindret med oppdaterte programvarer og ved å følge godt kjente IKT-sikkerhetstiltak, sier Tangen Nilsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.