SAS lanserer forenkling av bonuspoeng

sas

I samarbeid med det norske programvareselskapet Mytos AS lanserer nå SAS en teknisk løsning for både oversikt over bonuspoeng og innrapportering av private reiser som er betalt med bonuspoeng opptjent fra arbeidsforholdet.

Løsningen forenkler muligheten til å oppfylle de nye kravene gjeldende fra 2019 både i overholdelse av den enkeltes arbeidsavtale og innberetning til arbeidsgiver. Med dette kan alle virksomheter fortsatt ha bestemmelser for sine ansatte som gjør reisene mer effektive med populære fordeler til stor nytte for både bedriften og den som er ute og flyr.

Etter skatteloven er enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet skattepliktig, med mindre det er særskilte skattefritak. Konkret for luftfart dreier dette seg om bonuspoeng opptjent som følge av reiser, betalt av arbeidsgiver, og som benyttes til kjøp av private flyreiser. Denne bestemmelsen har alltid vært reflektert i EuroBonus-vilkårene, som for den enkelte innebærer en praksis i samsvar med innberetningsansvaret på selvangivelsen. 

Det er et stort antall rabatt-, lojalitets- og fordelsprogram i mange bransjer. I tilfeller av private medlemskap generelt, og EuroBonus spesielt, er det kun den enkelte bruker og medlem som fullt ut har kunnskap og kjenner den bakenforliggende informasjonen bak opptjeningen av EuroBonus-poengene. Det er med andre ord kun det enkelte medlem som har mulighet for en fullstendig oversikt. Det nye verktøyet som nå lanseres i samarbeid med Mytos vil gjøre det lettere for hvert enkelt EuroBonus-medlem å holde oversikt, og dermed bidra til at man enkelt kan oppfylle kravet i de nye skattereglene. Videre muliggjør verktøyet også at bonuspoeng opptjent fra tjenestereiser som brukes til å betale private flyreiser kan meldes til arbeidsgiver i de tilfeller det er i overenstemmelse med den enkelte reisebestemmelse/arbeidsinstruks.

– SAS er glad for at vi nå kan lansere en løsning som gjør det enklere for våre reisende å ha bedre kontroll på hvilke EuroBonus-poeng som er opptjent privat eller som følge av tjenester og varer betalt av arbeidsgiver. EuroBonus-poeng kommer fra mange kilder, og det har vært viktig for SAS å finne et verktøy som gjør det enkelt for EuroBonus-medlemmer å ha god oversikt, og som gir grunnlag til korrekt innmelding til arbeidsgiver hvor det er i tråd med reisebestemmelsene, sier Thomas Reinsborg, Head of Sales i Norge.        

Bedriftene kan i alle tilfelle og uavhengig av det nye verktøyet fortsatt ha interne reisebestemmelser som tillater opptjening fra tjenestereiser også etter regelendringen, slik at deres ansatte kan nyte godt av fordeler fra sølv- gull- og diamantkort, for mer effektive reiser og større bekvemmelighet på både jobb- og private reiser. Dette er fordeler som ikke er gjenstand for verken rapportering eller beskatning. 

Den nye løsningen er også et verktøy for bedrifter som tillater privat bruk av EuroBonus-poeng der disse er opparbeidet i arbeidsforholdet, og reduserer dermed den usikkerheten som er skapt for mange virksomheter, etter at de nye skattereglene pålegger arbeidsgiver å innrapportere fordeler som benyttes privat. 

– De som reiser mye kan fortsatt nyte godt av populære fordeler, som gjør reisene mer effektive gjennom raskere innsjekking, fast track og lounge hvor man både kan hvile og arbeide. Opptjente poeng kan gjennom den enkelte bedrifts reisebestemmelse brukes på nye arbeidsrelaterte reiser og andre tilleggsfordeler og tjenester, som for eksempel oppgradering og prioritet når flyene er fulle. Dette vet vi er av stor betydning for mange arbeidsgivere, sier Thomas Reinsborg.

Programvareselskapet Mytos som er en anerkjent aktør i markedet, har utviklet dette verktøyet som vil favne flere behov utover å gi oversikt over poengopptjeningen hos SAS. Den teknologiske løsningen vil selvsagt ivareta alle de juridiske krav og hensyn som er gjeldende i behandlingen av personopplysninger, herunder den enkeltes suverene kontroll og oversikt på egne poeng. Dette verktøyet er en tilrettelagt løsning som vil være godt egnet til å møte forpliktelsene i de nye skattereglene. 

– Dette er en løsning som gjør det enkelt, ubyråkratisk og lite tidkrevende for både arbeidstaker og lønnsavdelingen i virksomheten å innrapportere verdien av bonuspoeng i henhold til de nye kravene fra skattemyndighetene, sier daglig leder Lars Ole Allum i Mytos. 

Løsningen som kommer i februar gjør det enkelt å skille mellom bonuspoeng opptjent privat og i jobbsammenheng, og den gjør det samme for bruken av bonuspoeng. I praksis vil verdien av privat bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng, målt etter prisen på for eksempel flyreisen, komme inn i den ansattes lønns- og trekkoppgave. 

– Vi er svært stolte over at SAS og Eurobonus velger vår teknologi til å løse en høyst aktuell problemstilling for skattemyndigheter, arbeidsgivere og reisende. Vi ser frem til å presentere verktøyet om noen få uker, sier Allum i Mytos.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.