Drahjelp til nasjonalt beredskapssenter i Mo i Rana

nfk

– Fylkesrådet støtter helhjertet NORDLAB som et nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhet og beredskapssamvirke, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland og understreker at dette arbeidet har fått en sterkere aktualitet på grunn av krigen i Ukraina.

Fylkesrådet vedtok i dag å støtte arbeidet ved Nord universitet for å få på plass et nasjonalt innovasjonssenter knyttet til sikkerhet og beredskap med 985 000 kroner.

– Nord universitet har gjennom NORDLAB en spisskompetanse på feltet og unike nettverk innenfor sikkerhets og beredskapssamvirke, sier Haukland, og presiserer at det i dag ikke finnes en slik koordinerende aktør som har eierskap til grensesnittet mellom samfunns- og statssikkerhet.

I løpet av de siste tiårene har Nord universitet bygget opp en kompetanse på feltet som er unik, blant annet gjennom samarbeid knyttet til Øvelse Nord.

– Dette har knyttet aktører sammen som tidligere opererte hver for seg, påpeker Haukland.

– Den spente situasjonen vi nå har i Europa avdekker den sårbarheten vi har i Arktis og dermed også behovet for en sterk koordinerende rolle på sikkerhetsfeltet.

Innovasjonssenteret skal ha fokus på beredskap knyttet til havnæringene og aktiviteter i nordområdene. Det vil videreføre innovasjonsnettverk som allerede er etablert samt arbeid opp mot andre FOU-institusjoner med tema som maritim beredskap, hybride trusler i tillegg til et nasjonalt partnerskap av norske universitet for fremragende utdanning innen kriseledelse.

– Nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke skal ta en ledende rolle nasjonalt og være i front internasjonalt når det gjelder kompetanseutvikling innenfor sikkerhets- og beredskapssamvirke, noe Norge virkelig trenger, sier Haukland.

– Satsingen passer godt inn med regjeringens nedsetting av en totalberedskapskommisjon i januar i år, der Nord universitet ved Odd Jarl Borch er valgt inn i kommisjonen. Kommisjonen skal gi en prinsipiell vurdering av styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, og vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Det vurderes som rett og riktig å jobbe for NORDLAB som et nasjonalt  innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke med finansiering over statsbudsjettet. Det samme gjelder for forutsigbarheten og statusen knyttet til manglende nasjonalt «eierskap/finansiering» i Øvelse Nord. Det økte militære trusselbilde knyttet til krigen i Ukraina burde gjøre disse initiativene ennå mer aktuelle å støtte nasjonalt, sier Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.