DEBATT: Leserkommentar om barnevernet sensurert på Forskning.no

barn

Siw Ellen Jakobsen i Forskning.no publiserte artikkelen: Hva skal til for at barnevernet tar et nyfødt barn fra mor? Artikkelen omhandler at forskere er i ferd med å avdekke hva som er årsaken til at barnevernet noen ganger går til et så dramatisk skritt at de tar fra en mor barnet rett etter fødsel.

Artikkelen nevner innledningsvis demonstrasjonstogene mot barnevernet vårt, både her i landet og i utlandet samt at den europeiske menneskerettighetsdomstolen nå har en rekke saker om norsk barnevern som ligger og venter på behandling. Artikkelen beskriver så noen av de foreløpige funnene i forskningen.

Samfunnsdebattanten Elin Gregusson skrev en leserkommentar til artikkelen. Kommentaren ble slettet av Forskning.no etter noen timer. Bodøposten.no har gitt Elin tillatelse til å publisere kommentaren her:

Slik prosjektet er presentert i denne artikkelen (altså med forbehold om uriktig fremstilling på forskning.no), har professor Marit Skivenes og doktorgradsstipendiat Ida Juhasz som utgangspunkt at barnevernmedarbeidernes ord er sanne. Det er ofte langt fra virkeligheten.

Når utgangspunktet er uriktig, vil feilen forplante seg gjennom hele prosjektet, også i konklusjonen. Barnevernmedarbeidere, inkl. innleide konsulenter som tjener uforholdsmessig godt på omsorgsovertakelser, har i mange tilfeller lav, om noen utdannelse. Mange er unge, barnløse, uerfarne og kommer rett fra skolebenken. Turnoveren i barnevernet er høy, den enkelte medarbeiders makt enorm, og kvalitetskontrollen glimrer ved sitt fravær. De kyniske har gode kår der ukultur rår. Det konstrueres diagnoser det ikke finnes grunnlag for, som «mor har manglende mentaliseringsevne», ofte basert på hendelser og påstander uten rot i virkeligheten.

Barnevernmedarbeideren (via lederen i den aktuelle barneverntjenesten) betaler advokater og sakkyndige de vet leverer som bestilt, og om ønskelig bestilles også uniformert politi til å delta i plutselige og ubegrunnede, men dramatiske aksjoner. I den landskjente «Drammenssaken» fra 2014, grundig omtalt i Drammens Tidene og i Kapital, ble omsorgsovertakelsen som var planlagt av barnevernet før fødselen, gjennomført en kveld i 20-tiden da babyen var 7 måneder.

Saken inneholder alle ingredienser for seriøse forskere som ønsker å forstå den nasjonale og internasjonale kritikken av norsk barnevern.

1) Velutdannet, fysisk og psykisk sterk etnisk norsk mor, men i en sårbar situasjon, føder en genetisk velskapt og sunn baby med høy verdi på fosterhjem/adopsjonsmarkedet.

2) Barnevernet leier inn en ufaglært konsulent med doble økonomiske interesser i barnevernbusinessen. (Vedkommende ble navngitt i Kapital i 2015 om omtalt som «Et enmannsorkester i reneste Ludvig XIV-stil», dømt i Oslo tingrett 2. jan. 2017 for dobbeltroller, og avkledd i VG i flere artikler noe senere, som barnevernbaron.) Han hadde samarbeidet tidligere med en av landets mest kjente kvinnelige advokater, fryktet i KIB og miljøet av barnevernkritikere som uvanlig kynisk. Disse kobles på saken.

3) Duoen baserer og begrunner vedtaket om omsorgsovertakelse på tidligere løgner som blant annet er konstruert og sementert av en psykolog som er kjent for å hate mødre i slik grad at han har hengt ut sin egen ekskone offentlig, og kalt henne «Kongerikets ondeste psykopat». Myndighetene vet, men dekker over.

Psykologen har blant annet konkludert i en sakkyndigrapport at «mor er preget av en oppvekst der hun har flyttet fra fosterhjem til fosterhjem». Det er to interessante svakheter ved påstanden.

A) Psykologen bekrefter at arvesynden er høyst levende i Norge i dag, og at barnevernets utgangspunkt: «Barnevernsbarn avler barnevernsbarn» praktiseres aktivt. Psykologer og barnevern erkjenner mao. indirekte at de mislykkes fatalt, gjennom generasjoner.

B) Påstanden var direkte usann. Moren i Drammensaken har ikke bodd ETT døgn i fosterhjem, men har snarere vokst opp sammen med sin biologiske familie. Psykologen har ved flere anledninger blandet saker, og diktet inn momenter som brukes som begrunnelse for å skille barn fra biologisk mor.

Er det ikke protestert mot en så konkret feil? Jo, men bordet fanger, og «sagt er sagt». Når en barnevernmedarbeider, barnevernadvokat eller såkalt «sakkyndig» har skrevet noe negativt om mor, kalles det «dokumentasjon». Det som står, «er» sannheten. Også når det er stålblank løgn. Denne psykologen er klaget inn til Helsetilsynet utallige ganger. Han ble omsider fratatt autorisasjonen i et brev fra Helsetilsynet datert 8. sept. 2017, der det fremkommer at han har trakassert og utsatt to pasienter og en LIS-lege på Ahus for totalt uakseptabelt seksuelt press. Den ene av pasientene var henvist fra barne- og ungdomspsykiatrien, og trolig under 18 år. Dvs, nok en gang åpnet myndighetene for å skjule sannheten ved å tilby ham å avslutte tilsynssaken mot at han frivillig tilbakeleverte autorisasjonen. Et fantastisk tilbud han tok vel imot, (han var nær pensjonsalder) mens saken således kunne feies under tepper. Saken var følgelig uten konsekvenser for overgriperen, og uten tilbud om erstatning for alle hans ofre, hvilket er mange. Inkludert en pike på 5 år som ble drept med slegge av sin egen far i mai 2008, etter at den samme psykologen ignorerte alle faresignaler og ga en syk far foreldreretten til barnet.

Norske myndigheter strekker seg meget langt for å skjule realiteten i kritikken av norsk barnevern, og denne varslede forskningsrapporten vil etter alle solemerker å dømme legge et nytt slør over sannheten, med mindre doktorgradsstipendiat Ida Juhasz forstår og tar konsekvensen av behovet for å snakke med mødrene og innhente komparentopplysninger i sakene hun forsker på.

Det vil imidlertid høyst sannsynlig ha en personlig kostnad for den unge forskeren, som vil kunne slite med å få jobb etterpå. Vi vil ikke ha dårlige nyheter i Norge om Norge. Derfor dysses realitetene om disse sakene ned, og derfor produseres og distribueres skittpakker mot varslere. Lite er bedre enn hvis den siste antakelsen om forskningsprosjektet er feil, og både Marit Skivenes og Ida Juhasz er velkommen til å ta kontakt med sikte på formidling av direkte kontakt med mødre og sentrale fagfolk som kan bekrefte fremstillingen, samt gi innsyn i saksdokumentasjon som beviser det samme.

Elin Gregusson

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.