Bygg- og anleggsbransjen ønsker å bli best på likestilling

bygging

En utbredt bevisstgjøring er i gang i enkelte bransjer for å sikre bedre kjønnsbalanse. – Dette er en utvikling vi ønsker oss, sier nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet statistikk for andeler kvinner kontra menn i en rekke bransjer. Som man vil se av grafen nedenfor, som berører et utvalg av bransjer, så utmerker bygg- og anleggsbransjen seg negativt med en kvinneandel i 2017 på 8,6 prosent. Blant fagarbeiderne i bygningsbransjen er andelen kvinner helt nede på to prosent. Ser man på fordeling av arbeidstakere i ledende stillinger, er andelen kvinner i bygningsbransjen på seks prosent. Blant medlemmene i Lederne i samme bransje også inkludert bergverksindustri, er kvinneandelen 13,8 prosent.

Dette står i sterk motsetning til helse- og sosialtjenester, der kvinneandelen er på 79,2 prosent, en andel som anses som normal innenfor omsorgsrelaterte arbeidsområder. Det er også slik at 90 prosent av lederstillingene innenfor området omsorgstjenester for barn er besatt av kvinner.

Lik fordeling i hotell og restaurant
For øvrig er det interessant at fordelingen nesten er 50/50 innenfor hotell- og restaurantbransjen på landsbasis, og noe høyere blant medlemmene i Lederne, der 60 prosent er kvinner.

I kommunal sektor var andelen kvinnelige arbeidstakere i 2017 på 75,3 prosent (blant Ledernes medlemmer: 70,2 prosent).

Byggenæringens landsforening (BNL i NHO) satser for fullt på å øke kvinneandelen i bransjen. Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, har allerede invitert til en idédugnad for å få innspill på tiltak for å få flere kvinner inn i næringen, og han vil invitere til flere slike samlinger.

– Dette er et utrolig godt initiativ i en sterk mannsdominert bransje, sier nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

Nestlederen viser også til «Ingeborg»-nettverket med sine drøyt 1000 medlemmer, et nettverk oppkalt etter den første kvinnelige rørleggeren i Norge, Ingeborg Markussen.

– Bare størrelsen på et slikt nettverk for alle kvinner som jobber innenfor rørbransjen uansett stilling, burde indikere og inspirere til at det er mulig å rekruttere mange flere kvinner i bygg- og anleggsbransjen, sier Spjeld By.

I “Ingeborg”-nettverket er man spesielt bevisst på å ikke drive kjønnskamp, men å fokusere på at bransjen trenger å tenke nytt og bredt. Eli Heyerdahl Eide, fagsjef energi og miljø i RørNorge, tror på at man i tillegg til å rekruttere kvinner, også må organisere kvinner i bransjen og å synliggjøre gode rollemodeller for å skape større bevisstgjøring i bransjen.

– I likhet med Heyerdahl Eide vil jeg peke på McKinsey-forskningen som konstaterer at virksomheter med kvinner i ledelsen leverer 47 prosent bedre avkastning enn de uten kvinner i ledelsen. – Spesielt bygge bransjen med sin lave nåværende andel kvinner vil ha alt å vinne på å øke andelen kvinner, sier Spjeld By.

Fra dårligst til best på kvinnesatsing
I 2018 ble det i bygg- og anleggsfirmaet AF-gruppen etablert en prosjektgruppe bestående av menn og kvinner som skal finne tiltak for å øke andelen av kvinnelige ansatte, og sikre like karrieremuligheter.

AF-gruppen setter mål for kvinneandeler på ulike stillingsnivåer for å måle utviklingen. Første målsetning er å fordoble den totale kvinneandelen fra ni til 20 prosent, og at andelen kvinner blant funksjonærene skal være minst 40 prosent kvinner.

Som ett av mange tiltak, har man i AF-gruppen forbudt nakenkalendere på arbeidsplassene og besluttet å ikke handle med utstyrsleverandører som distribuerer slike kalendere.

Utgangspunktet for AF-gruppen er at bransjen nødvendigvis ikke har et særskilt tøft miljø, men er en bransje med vanlige folk som behøver både kvinner og menn fordi de tenker ulikt.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at initiativet i AF-gruppen kan bidra å styrke bransjens omdømme som i noen tilfeller har hatt en del uheldige, frynsete tilfeller av uklare arbeidsforhold. Flere kvinner vil bidra positivt til omdømmet og også til at arbeidsvilkår og lønn blir ryddigere og likere, og gi økt oppmerksomhet til HMS-spørsmål. Hun oppfordrer bygge bransjen til å ta tak i seksuell trakassering, normalisere at ansatte tar omsorgsansvar og sikrer bedre fysiske arbeidsforhold.

Anleggsleder Iselin Abell Nilsen (33) i AF-gruppen, som er utdannet energiingeniør med rørleggerbakgrunn og anleggsleder for 30 kolleger, ønsker seg mer fremsnakk av «utradisjonelle» yrkesvalg. Hun er styremedlem i «Ingeborg»-nettverket omtalt ovenfor, og som jobber med kvinner i rørleggerfaget.

Hun har blant annet tro på å sette jenter som søker utdannelse innenfor bygningsbransjen sammen for å skape et tryggere miljø.

– Fra Lederne sin side vil vi utfordre andre selskap i bygg- og anleggsbransjen til å følge det gode eksemplet som AF-gruppen er for å høyne kvinneandelen i en sterk mannsdominert bransje og samtidig få et mer variert arbeidsmiljø, en bedre kvalitetskultur og kanskje til og med en bedre lønnsomhet, avslutter Spjeld By.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.