AF Gruppen skal doble kvinneandelen

af gruppen

AF skal være et selskap talentene søker til, enten de er kvinner eller menn. For å tiltrekke seg enda flere flinke folk, setter AF ambisiøse mål for kvinneandelen i konsernet.

AF Gruppen har vedtatt et «40/20-mål» som innebærer at 40 prosent av alle funksjonærene i AF skal være kvinner. Den totale kvinneandel skal øke fra 9 til 20 prosent Målet er ambisiøst. Det innebærer at AF går fra å være dårligst i klassen, til å være ledende i bransjen.

– De neste årene skal AF Gruppen vokse betydelig. Skal vi beholde posisjonen som Norges mest lønnsomme entreprenør, må vi øke ledelseskapasiteten og sikre like karrieremuligheter for kvinner og menn. Det mangler ikke på kvinner som studerer relevante fag, men med en kvinneandel på under 10 prosent, går vi åpenbart glipp av mange dyktige folk, sier konsernsjef Morten Grongstad.

AF Gruppens forretningsenheter vil fra 2019 sette mål for kvinneandel i sin enhet på ulike stillingsnivåer og måle utviklingen kvartalsvis.

Fokus på ubevisst diskriminering
Satsingen innebærer en langsiktig forpliktelse fra ledelsen i AF og en helhetlig tilnærming som både tar for seg holdningsendringer på individnivå og strukturelle hindre. De neste årene vil det iverksettes en rekke tiltak for å øke kvinneandelen. Disse tiltakene berører blant annet bedriftskultur, måten vi ansetter på og hva vi gjør for å utvikle og beholde dyktige mennesker.

– Dersom det finnes holdninger og strukturer som hindrer den utviklingen vi ønsker å ha, er det viktig at vi får tatt ett oppgjør med disse. Ubevisst diskriminering er et av fokusområdene vi har tatt tak i tidlig. Bedriftskulturer endres gjennom økt bevisstgjøring og tematikken settes på dagsorden både på prosjektbesøk og kurs i AF Akademiet, forteller prosjektleder Sif Løvdal som leder prosjektgruppen som jobber for like karrieremuligheter i AF for kvinner og menn.

Tiltak som gagner alle
40/20-målet er et ledd i å sikre like muligheter for karriereutvikling for alle. Tiltakene som innføres skal ikke bare gagne ett kjønn, men alle medarbeidere i AF. Bedre tilrettelegging for å kombinere jobb og familie vil gjøre AF Gruppen til en bedre arbeidsplass for samtlige ansatte.

-Vi skal være bransjens mest attraktive arbeidsgiver blant kvinner og menn. Medarbeidertilfredsheten skal være like høy hos begge kjønn. Vi skal rett og slett ha de beste folka, sier konsernsjef Morten Grongstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.