38,3 millioner kroner i bredbåndsmidler til Helgeland

bodøposten android

– Leirfjord, Dønna, Lurøy, Rødøy, Hattfjelldal, Alstadhaug, Vega og Rødøy er blant de kommunene tilskudd til utbygging av bredbånd i denne tildelingsrunden, sier fylkesråd for næring Linda Helen Haukland.

​Nordland fylkeskommunen har ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd i 2022. Midlene gi støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

–Det er stort behov for høyhastighetsbredbånd i spredtbygde strøk. Bredbånd er helt nødvendig for blant annet havbruk og landbruk og for industri og næringsutvikling i distriktene. Det er også avgjørende for at folk skal få god tilgang til offentlige digitale tjenester, og velfredsteknologi i distriktene. De krisene vi har vært og er inne i nå de siste årene, viser tydeligere enn noen gang hvor viktig den digitale infrastrukturen har blitt for oss alle, sier Haukland som i denne fordelingsrunden tildeler i overkant av 49 millioner kroner til bredbåndstiltak i hele Nordland.

Det er viktig at den statlige støtten til bredbåndsutbygging følges opp med lokale tilskuddsmidler.

– Dette er nødvendig for at prosjektene kan finansieres og realiseres, sier fylkesråden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for å kunne få støtte til utbygging av bredbånd.

Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin siste undersøkelse. For 2022 er fordelingsnøklene og den økonomiske rammen slik at Nordland fylke har fått tildelt i overkant av 40 millioner kroner, i tillegg brukes nå en rest rest fra fjoråret.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.