2 av 10 tror boligprisene vil være lavere om ett år

skatt

Samtidig venter 5 av 10 at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for september. Boligprisforventningene er om lag uendret fra august, og markert lavere enn før sommeren.

22 prosent venter lavere boligpriser om ett år. Dette er nær dobbelt så mange som ventet boligprisfall i juni. 30 prosent venter uendrede priser de neste 12 månedene. Boligprisforventningene dempet seg markert fra juni til august i år, etter å ha holdt et relativt høyt nivå siden april. Det er fortsatt flere som venter boligprisoppgang enn nedgang det neste året, men forventningene er godt under det historiske gjennomsnittet.

Færre trodde på høyere renter i september enn i august, samtidig ventet mange flere at boliglånsrenten vil holde seg uendret. 66 prosent svarte at de tror boliglånsrenten vil være høyere ett år frem i tid. Andelen har falt fra 80 prosent i august. 19 prosent tror nivået forblir uendret, mot 9 prosent for en måned siden. 14 prosent tror utlånsrenten er lavere om et år.  

– Undersøkelsen ble gjennomført før rentebeslutningen i forrige uke. Den klare nedjusteringen i renteforventningene fra august til september gir inntrykk av at mange forventet at rentetoppen var nær eller allerede nådd etter beslutningen i august. Mange har nok blitt overrasket over den siste rentebeslutningen og signalene om at det trolig kommer en heving til. Trolig ville resultatet for Boligmarkedsbarometeret sett annerledes ut om vi hadde spurt nå, etter rentebeslutningen i forrige uke, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Når det korrigeres for andelen som svarer «ikke relevant», svarte 6,5 prosent at de i stor eller ganske stor grad er bekymret for å miste jobben. 81 prosent var i liten eller ganske liten grad bekymret, mens 12 prosent oppga «verken eller». Jobbtryggheten, målt på denne måten, var litt lavere i september enn i august i år. I september var jobbtryggheten fortsatt høyere enn det som har vært gjennomsnittet siste fem år. 

Husholdningenes boligprisforventninger var tilnærmet uendret fra august til september. Jobbtryggheten ble noe lavere i samme periode. Den største bevegelsen i denne perioden var i husholdningenes boliglånsrenteforventninger. Klart færre forventer høyere renter om ett år. Samlet sett innebærer dette at boligmarkedsbarometeret styrket seg fra august til september. Indeksverdien økte fra 10 i august til 16 i september. Dette er høyere enn gjennomsnittet siste 5 år.    

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.