125 millioner til innovasjon i industri og tjenestenæringer

fabrikk

Tolv nye innovasjonsprosjekter innen industri og tjenestenæringer får støtte fra Forskningsrådet. Prosjektene skal ta for seg alt fra utvinning av sjeldne jordarter som muliggjør det grønne skiftet til behandling av aldersrelatert blindhet.

– Vi holder på med den største omstillingen av norsk økonomi noensinne. Alt skal bli grønnere. Det er næringslivet som skal lede an, med det offentlige som støttespiller. Sammen skal vi kutte klimagassutslipp, skape nye jobber og øke eksporten av grønn industri. Jeg er glad for å se at prosjektene som nå blir realitet svarer på mange av de store samfunnsutfordringene som vi skal løse dette tiåret, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Prosjektene som finansieres dekker en rekke ulike næringer og tematikker. Sandefjord-selskapet Rare Earths Norway får 16 millioner kroner for å utvikle prosesser for utvinning av sjeldne jordarter fra Fen-feltet i Vestfold og Telemark. Disse metallene står på EUs liste over kritisk viktige råmaterialer og er sentrale råvarer for å gjennomføre det grønne skiftet.

Selskapet Railway Robotics fra Ås får 4,1 millioner kroner til å videreutvikle en robot som skal inspisere og drive enkelt vedlikehold på jernbanenettet. Roboten kan gjøre vedlikeholdsarbeidet sikrere, billigere og mer effektivt, samtidig som den daglige driften på jernbanelinjene blir mindre påvirket. 

– Samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner er en viktig nøkkel for å drive samfunnet fremover. Derfor legger vi stor vekt på å støtte næringslivets egne forskningsprosjekter. Disse tolv prosjektene vil gi ny kunnskap og nye løsninger som kan sikre og skape arbeidsplasser landet rundt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

I Rana i Nordland skal selskapet Momek Tappingmate utvikle en løsning for autonom, robotisert tapping av flytende metall i ekstremsoner på smelteverk, hvor metallet kan komme opp i temperaturer på 1900°C. Dette skal bidra til kostnadsreduksjoner, bedre arbeidsmiljø og økt sikkerhet, i tillegg til en miljøgevinst gjennom redusert energiforbruk og mindre utslipp. Prosjektet er bevilget 11,5 millioner kroner.

Bioteknologi-selskapet Authera fra Oslo får 8 millioner kroner til å utvikle et medikament som kan behandle aldersrelatert blindhet, som er anslått å påvirke 300 millioner mennesker i verden i 2040. 

Tromsø-selskapet Drytech, som står bak de frysetørkede Real turmat-måltidene, får 9,8 millioner kroner, som blant annet kommer fra Handelens miljøfond. Pengene skal selskapet bruke til å utvikle en emballasje som er resirkulerbar og samtidig opprettholder matens holdbarhet. Drytech var nylig én av tre finalister til Forskningsrådets innovasjonspris.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.