Nytt forskningssenter skal styrke brannsikkerheten

brann hus

Norges Forskningsråd har bevilget 30 millioner kroner til etablering av et forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet. Dermed satses det på brannforskning i Norge for første gang siden tidlig på 90-tallet.

Senteret har fått navnet Fire Research and Innovation Centre (FRIC), og skal ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere.

– Vi har sett behovet for forskning på brann ved NTNU i lengre tid, og som en del av denne satsningen ansetter vi en ny professor på området neste år. Vi ser fram til samarbeid mellom alle partene og gleder oss til senteret kommer i gang, sier Carl Thodesen, som er instituttleder ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU.

Vil styrke kompetansebygging og kunnskapsspredning
Gjensidigestiftelsen har som en del av Det store brannløftet gitt Forskningsrådet i oppdrag å forvalte 35 millioner kroner for å fremme forskning og innovasjon på feltet.

Gjennom etableringen av et forskningssenter innen brann, ønsker Forskningsrådet å styrke samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning. FRIC skal være et ledende nasjonalt fagmiljø på brannsikkerhetsfeltet, og skal fokusere på flere viktige områder – spesielt brannsikre bygninger og økt sikkerhet for både beboere og brannvesen under slokkeinnsatsen. Brannsikkerhet for sårbare mennesker er et tema som skal tillegges spesielt stor vekt.

– I forbindelse med utvikling av nullutslipps- og energieffektive bygg, bringer vi inn ny teknologi som solceller, store batterier osv. Branntrygge løsninger i så måte er viktig, sier forskningsdirektør Terje Jacobsen ved SINTEF Byggforsk.

Forskningssenteret har partnere fra offentlig virksomhet, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, og i tillegg innen eiendomsutvikling og -forvaltning. En av partnerne er Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) som representerer en sentral målgruppe for satsingen.

– Dette blir veldig bra, sier Anna-Karin Hermansen, leder for brannforebyggende avdeling i TBRT. – Vi vil bidra til at FRIC skal bli et betydelig kunnskapssenter for brannsikkerhet, både i Norge og internasjonalt.

– Har bygget et sterkt konsortium
FRIC har også knyttet til seg flere fremragende forskningsmiljøer både i Europa, USA og Canada, som vil samarbeide med senteret.

– Vi i RISE Fire Research er veldig glade for denne tildelingen. Sammen med partnerne i senteret har vi bygget et sterkt konsortium for å frembringe kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag på utfordringer innen brannsikkerhet, sier senterleder og sjefforsker ved RISE Fire Research, Anne Steen-Hansen.

Hun utdyper: – Dette er en viktig milepæl i vår historie, og vi er stolte og ydmyke over anerkjennelsen ved å bli tildelt dette forskningssenteret. Vi har jobbet med brannsikkerhet i over 80 år, og ser nå frem til å jobbe for et brannsikkert samfunn i det nye forskningssenteret FRIC.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.