100 drept på veiene i år: 7 døde i oktober

vinter trafikk

Etter en ulykkestung vår og sommer er ulykkestallene igjen tilbake på et lavt nivå. Seks ulykker med syv døde er status i trafikken i oktober. I oktober i fjor omkom fem.

100 omkomne på norske veier så langt i år er likevel mange sammenlignet med de senere årene, og 29 flere enn i samme periode i 2021.

– Fjorårets tall var spesielt lave, men vi må tilbake til 2016 for å se tilsvarende høye tall som i år. Da hadde vi også en økning i antall drepte. Etter at restriksjonene knyttet til pandemien ble opphevet har dødstallene vært høye, men de siste to månedene er vi tilbake til ulykkestall vi har sett de senere årene, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Guro Ranes er likevel ikke beroliget.

– En død i trafikken er alltid en for mye, og det er også fortsatt mange alvorlige ulykker med hardt skadde, sier hun.

Statens vegvesen analyserer alle dødsulykker for å finne årsaker, og samarbeider med de mange trafikksikkerhetsaktørene i Norge for å få ned ulykkestallene.

– Vi holder fast ved visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken – Nullvisjonen, sier Guro Ranes.

I Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark omkom to i trafikken i hvert av fylkene i oktober. Fem menn og to kvinner mistet livet i kryssulykke, ulykke med elsparkesykkel og i utforkjørings- og møteulykker. I Trøndelag døde en mann og en kvinne i 70-årene i samme ulykke. I tre av ulykkene var det unge mennesker, to menn og en kvinne i 20-årene, som mistet livet. En av disse ulykkene skjedde i Møre og Romsdal.

I de øvrige fylkene, Agder, Rogaland, Viken, Oslo, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark, gikk ingen liv tapt i trafikken i oktober.

– Vi er inne i mørketiden, og mye regn og også frost og snø kan gi glatte veier. Det er sjåførens ansvar å «sko» bilen riktig og kjøre etter forholdene. For at vi skal bevege oss i retning av 0-visjonen, der ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken, må vi alle også bidra med å kjøre rusfritt, bruke bilbelte og holde fartsgrensene.

– Myke trafikanter må huske refleks, den lille brikken kan være det som redder deg fra å bli truffet av en bil. Har du ikke refleks, er risikoen stor for at sjåføren ikke ser deg, sier Guro Ranes, og legger til at bilførere må være spesielt årvåkne på denne tiden av året.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.