Vil teste besøkstjeneste med postbud i Bodø

posten

Posten, Telenor og Bodø kommune inviterer bodøværinger til å teste en ny besøkstjeneste.

Posten har høy tillit i samfunnet og ingen kjenner Norge bedre enn postbudene. Nå vil Posten og Telenor se om det kan danne grunnlag for å tilby nye tjenester til hjemmet. Tanken er at postbudet kommer innom dem som ønsker det på sin postrunde for å utføre praktisk hjelp eller tjenester som gir trygghet for eldre og pårørende. 

– Det viktigste med denne testen er å få innsikt i de ulike behovene en besøkstjeneste kan dekke. Deretter må vi finne ut om det er betalingsvilje for enkle tjenester i hjemmet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. 

Det å være med på testen er gratis og uten binding. Besøkstjenesten kan godt være et supplement til hjemmetjenester fra Bodø kommune, som også er involvert i testen. Det er kun innbyggere i deler av Bodø som kan delta i denne omgang.

– På sikt kan dette bli en landsdekkende tjeneste. Det avhenger av svarene som testen i Bodø skal gi oss, sier Wille.

Nye forretningsmuligheter
Den siste tiden har det fra politisk hold kommet forslag om nye oppgaver for Posten, med tanke på å sikre postomdeling fem dager i uken. Utviklingen av tjenesten og testen i Bodø er uavhengig av dette forslaget og planlagt før forslaget ble kjent. 

– Vi ønsker å utforske nye forretningsmuligheter som kan utvide vårt tjenestetilbud og gi nye inntekter. Men det må være et marked, tjenestene må bygge på våre fortrinn og kompetanse, og bidra til økt lønnsomhet, sier konsernsjefen.

Et smartere velferdssamfunn 
Telenor skal sammen med Posten utvikle den digitale sluttbrukerløsningen til tjenesten. Arbeidet med å utvikle en app, hvor både eldre og pårørende kan bestille tjenester, er allerede i gang. Ambisjonen er å koble denne tjenesten opp mot andre Telenor- applikasjoner som Smart Kommune og Min Familie. 

– Teknologi gir oss nyttige verktøy for å organisere hverdagen på helt andre og bedre måter enn vi gjør i dag. Fremover kommer velferdstjenester til å være langt mer preget av digitale løsninger, så dette er et spennende steg i riktig retning.Vi ser derfor på muligheten å også utstyre appen med talestyring, slik at tjenesten blir enkel å bruke for de med begrensede digitale ferdigheter, sier Ove Fredheim, leder i Telenor Bedrift.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.