VIDEO: Sammen for inkluderende idrett

volleyball

Filmen «Kjære trener» fra Kolbotn Fotball Kvinner har fått oppmerksomhet i sosiale medier. Den er en del av sponsorsamarbeidet #duvelger.

Samarbeidet er inngått mellom tre parter, Kolbotn Fotball Kvinner, Stiftelsen Det er Mitt Valg og Bolig & Eiendomsutvikling AS, opplyser byrået bak etableringen av samarbeidet, Detbetyr.no i en pressemelding.

Med omtrent 300 aktive fotballjenter er Kolbotn Fotball Kvinner en av Norges største klubber innen jentefotball. Prosjektet #duvelger skal bevisstgjøre trenere og spillere, samt tilby gode verktøy for å bygge inkluderende miljøer i idretten.

– Kolbotn Fotball Kvinner ønsker å bruke idrettsarenaen i kampen mot ensomhet og utenforskap. Ungdata 2018 viser at ensomhet blant unge er et stort samfunnsproblem, og dette ønsker klubben å ta på alvor, sier rådgiver Maria Høivik Rugaas i byrået Detbetyr.no.

Snutter på Instagram
I tillegg til filmen består kommunikasjonen av flere små videosnutter med samme tema som publiseres på Instagram, rettet mot jenter 11-17 år. Filmproduksjonen ble til i løpet av tre dager fra idé til ferdig produkt, «skuespillerne» er fotballjenter på Kolbotns Jenter13-lag.

– Her har vi brukt en av de unge spillerne til å sette bilder på følelser som mange unge har. Det universale ønsket om å bli sett av en voksen er fundamentalt viktig for at barn skal oppleve god psykisk helse. Trenere i en fotballklubb har en unik mulighet til å være denne signifikante voksne som fanger opp barn som har det vanskelig, fortsetter Rugaas.

Prosjektet #duvelger inneholder kursing av klubbens trenere og A-lag i tillegg til en kommunikasjonskampanje på Facebook og Instagram – rettet mot trenere, foreldre og unge fotballjenter.

Målet er å bruke idrettsarenaen til å jobbe helhetlig med å bedre psykisk helse blant unge. Mitt Valg skal kurse klubbens trenere for å øke den sosialemosjonelle kompetansen blant spillerne.

– Vi synes dette formatet egner seg godt for å inspirere trenere til å delta på kurset, forklarer Høivik Rugaas.

Styreleder Monica Ottesen i Kolbotn Fotball Kvinner forteller at de får henvendelser fra trenere i flere andre klubber med ønske om å delta i kursingen med Mitt Valg, og de jobber nå med å sette opp ekstra foredrag der foreldrene i klubben også kan delta.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.