– Utrente ansatte utgjør en stor risiko

tjen penger online

En ny studie viser at mer enn hver femte ansatt som ikke har fått sikkerhetsopplæring, ikke vet hvem de skal kontakte ved et sikkerhetsbrudd. – Utrente ansatte utgjør en stor risiko for organisasjonen de jobber i, sier Chief Research Officer Kai Roer i KnowBe4.

Forskningsavdelingen til det globale IT-sikkerhetskonsernet KnowBe4 publiserte nylig en rapport som viser at 21 prosent av ansatte som ikke har fått sikkerhetsopplæring, heller ikke vet hvem de skal kontakte hvis de står overfor en digital sikkerhetstrussel.

– Minuttene som går fra en ansatt oppdager en mulig sikkerhetstrussel, til den riktige personen i organisasjonen varsles om dette, er ofte helt avgjørende. Derfor er det viktig at organisasjoner sikrer at ansatte vet når de skal rapportere en trussel, og hvem de skal rapportere til, sier Chief Research Officer (CRO) Kai Roer i KnowBe4.

I organisasjoner som gir månedlig sikkerhetstrening, er det betydelig færre som ikke vet hvem de skal kontakte ved en sikkerhetstrussel. 12 prosent av de som får månedlig opplæring vet ikke dette, viser rapporten.

– Månedlig opplæring gir ansatte bedre forståelse av hvorfor organisasjonen har de sikkerhetsprosedyrene som den har. Uten opplæring, må ansatte tolke sikkerhetsretningslinjer på egen hånd, og det øker risikoen for at en sikkerhetshendelse blir håndtert feil, forklarer Roer.

KnowBe4s rapport tar utgangspunkt i svar fra over 520 000 respondenter i 17 ulike bransjer og sektorer. Den undersøker også hvor ofte sikkerhetstrening gjennomføres i de ulike bransjene. Utdanningssektoren, teknologi, og helse og farmasi er bransjene som i minst grad trener ansatte månedlig. Kun en prosent av ansatte i utdanningssektoren får månedlig sikkerhetsopplæring, og kun tre prosent av ansatte innen bransjene teknologi, og helse og farmasi.

– Både utdanningssektoren og helsesektoren scorer dårlig også i andre av våre målinger av digital sikkerhetskultur. Mange i helsesektoren håndterer risiko daglig, men de har et stort forbedringspotensial når det kommer til digital sikkerhetsrisiko, sier Roer.

– Mange i teknologi- og IT-bransjen tenker de er flinke til å forstå og håndtere teknologi, og glemmer at også de er mennesker som gjør feil, akkurat som alle andre. I 2022 skjer utvikling raskt og man kan ikke tenke «dette kan jeg, så jeg trenger ikke opplæring». Også folk som jobber med en problemstilling har behov for opplæring i nye trusler og korrekt håndtering, sier Roer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.