Unik klimasatsing i norsk landbruk: Bondens klimakalkulator lanseres

ku

Torsdag 15. oktober lanseres landbrukets klimakalkulator. Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Først ut er kumelk-, gris- og kornbønder.

– Dette er en merkedag i klimajobbingen i norsk landbruk. Vi er stolte og spente på hvordan kalkulatoren vil bli mottatt både hos bønder og andre som er opptatt av klima, sier Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA. De står bak prosjektet Klimasmart landbruk og klimakalkulatoren.

Presentasjon av kalkulatoren, innlegg fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan, politikerdebatt og panelsamtale om hvordan næringa jobber med klimaendringer.

Les også:  1 av 3 har syklet i beruset tilstand

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringa og den norske bonden. Den gir bonden oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon på den enkelte gård. 

I løpet av 2021 vil kalkulatoren åpnes for de fleste andre produksjonene. Kalkulatoren er en ny teknologisk løsning for næringa, og fagmiljøer som NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har hatt viktige roller i utviklingen.

Les også:  - Lading av elbil til 80 prosent er nok

Bruk av kalkulatoren, sammen med klimarådgivning, er blant de mest offensive tiltakene næringa noensinne har gjort i klimajobben. 

– God agronomi og godt husdyrstell bidrar til å kutte utslipp. Derfor må klimajobben i landbruket ta utgangspunkt i hva bonden kan gjøre på egen gård. Vi skal fortsatt produsere mat på norske ressurser, men med lavere utslipp. Å redusere matproduksjonen for å få ned utslippene er ingen løsning, sier Bjørn Gimming.

– Fordi klimaavtrykket fra norske gårdsbruk varierer blant annet ut fra hva som produseres, størrelse på driften og hvor i landet gården ligger, må klimatiltak tilpasses hvert enkelt gårdsbruk, understreker Gimming.

Les også:  10 år etter 22. juli: Frivillige hjelpere var mer sårbare enn profesjonelt innsatspersonell

Klimakalkulatoren er utviklet av Landbrukets klimaselskap SA, et samvirke eid av 17 organisasjoner og bedrifter i landbruket. Klimavennlig mat etterspørres av stadig flere forbrukere og er viktig for alle deler av produksjonsleddet, enten det er i foredlingsindustrien eller hos dagligvarehandelen

– Kutt av klimagassutslipp er viktig for alle oss som jobber med matproduksjon. Jordbruket deltar i klimadugnaden og vil blant annet annet gjennom klimaavtalen med regjeringen redusere utslipp fra produksjonen, sier Bjørn Gimming.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.