Unik klimasatsing i norsk landbruk: Bondens klimakalkulator lanseres

ku

Torsdag 15. oktober lanseres landbrukets klimakalkulator. Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Først ut er kumelk-, gris- og kornbønder.

– Dette er en merkedag i klimajobbingen i norsk landbruk. Vi er stolte og spente på hvordan kalkulatoren vil bli mottatt både hos bønder og andre som er opptatt av klima, sier Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA. De står bak prosjektet Klimasmart landbruk og klimakalkulatoren.

Presentasjon av kalkulatoren, innlegg fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan, politikerdebatt og panelsamtale om hvordan næringa jobber med klimaendringer.

Les også:  «Gyda» skaper vanskelige kjøreforhold

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringa og den norske bonden. Den gir bonden oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon på den enkelte gård. 

I løpet av 2021 vil kalkulatoren åpnes for de fleste andre produksjonene. Kalkulatoren er en ny teknologisk løsning for næringa, og fagmiljøer som NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har hatt viktige roller i utviklingen.

Les også:  75 mennesker druknet i 2021

Bruk av kalkulatoren, sammen med klimarådgivning, er blant de mest offensive tiltakene næringa noensinne har gjort i klimajobben. 

– God agronomi og godt husdyrstell bidrar til å kutte utslipp. Derfor må klimajobben i landbruket ta utgangspunkt i hva bonden kan gjøre på egen gård. Vi skal fortsatt produsere mat på norske ressurser, men med lavere utslipp. Å redusere matproduksjonen for å få ned utslippene er ingen løsning, sier Bjørn Gimming.

– Fordi klimaavtrykket fra norske gårdsbruk varierer blant annet ut fra hva som produseres, størrelse på driften og hvor i landet gården ligger, må klimatiltak tilpasses hvert enkelt gårdsbruk, understreker Gimming.

Les også:  Færre branndøde i 2021

Klimakalkulatoren er utviklet av Landbrukets klimaselskap SA, et samvirke eid av 17 organisasjoner og bedrifter i landbruket. Klimavennlig mat etterspørres av stadig flere forbrukere og er viktig for alle deler av produksjonsleddet, enten det er i foredlingsindustrien eller hos dagligvarehandelen

– Kutt av klimagassutslipp er viktig for alle oss som jobber med matproduksjon. Jordbruket deltar i klimadugnaden og vil blant annet annet gjennom klimaavtalen med regjeringen redusere utslipp fra produksjonen, sier Bjørn Gimming.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.