LESERINNLEGG: Regjeringen og «Palestina»

israel

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende. Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en «studiegruppe» fra Palestinakomitéen som søkte visum for en «solidaritetsreise» til «Palestina, nærmere bestemt Vestbredden.»

Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren «vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK»?

Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt politiske oppvigleri som aldri har tjent til annet enn å skjerpe konflikten og hatet mot jødene. De var informert om dette israelske forsvarstiltaket mot ondsinnet agitasjon og politisk oppvigleri allerede i fjor.

Likevel holder både Palestinakomitéen, SV og utenriksministeren det gående med kritikken av Israel som om de var blitt overrasket av dette nå. Nå er spørsmålet om Israel har lov til å nekte sine fiender og invasjonstropper fra Palestinakomitéen adgang.

Det er israelske myndigheters soleklare rett til å beskytte sitt samfunn mot den formen for undergraving av staten Israels legitimitet og omdømme som organisasjoner som bl.a. Palestinakomitéen har som formål og daglig praksis. Gjennom årtier har disse menneskene utnyttet de jødiske liberale samfunnsinstitusjoner, ytringsfrihet og lovgivning til å motarbeide og undergrave landet ved å formidle et forfalsket bilde av Israel og konflikten med landets naboer.

Men Palestinakomitéen er ikke alene blant norske frivillige organisasjoner som driver med denne geskjeften. Søsterorganisasjonen, Fellesutvalget for Palestina, mottok i fjor en bevilgning på 1,5 millioner kroner fra utenriksministeren for sitt tilsvarende engasjement i området. De mange norske grupperingene som sammen med Palestinakomitéen befinner seg i denne kategorien, strekker seg fra mulla Krekar via Hvit Valgallianse til Vigrid. Det er denne politiske koalisjonen utenriksministeren synes å ønske at israelerne fremdeles skal slippe uhindret inn i landet og som SV mener Israel ikke kan ha lov til å stenge ute.

Men Palestinakomitéens virksomhet på «Vestbredden» og i Stortinget er ikke det verste Norge bidrar med i denne sammenheng. Som vi fortalte våre lesere allerede for et år siden, har den norske Flyktninghjelpen etablert seg i området med et omfattende program for blant annet å rive i stykker det israelske rettssystemet. Det skjer ved å anlegge mange hundre mer eller mindre fiktive saker ved landets domstoler i den hensikt å blokkere dem og derved sabotere selve rettsstaten.

Blant disse aktivitetene finner vi for eksempel Flyktningrådets prosjekt ”Informasjon, rådgiving og juridisk assistanse,” ICLA, som tidligere sies å ha mottatt bl. a 180 millioner kroner av norske skattebetaleres penger. Et formål med prosjektet har vært å manipulere israelsk demokrati for å oppnå ”endringer i israelsk politikk og praksis,” og å frembringe ”bevis og analyser for å danne grunnlag for internasjonalt press på Israel.”

Utenriksdepartementet betalte med andre ord Flyktninghjelpen millionbeløp for å manipulere det israelske demokrati og kjøpe slik «informasjon» som utenriksministeren bruker når hun (og hennes forgjengere) reiser kritikk mot Israel, samtidig som de betaler israelere for å innlede hundrevis av tvilsomme rettssaker ved israelske domstoler i den hensikt å blokkere og ødelegge rettssystemet. Lovligheten av denne virksomheten er det ingen som spør utenriksministeren om. I stedet blir vi overøst av statsfinansierte løgner i norske medier om at Israel henretter barn.

Det var slike ting hun måtte tåle å bli fortalt av statsminister Netanyahu under sitt besøk i Jerusalem nylig hvor hun var uforstandig nok til å kritisere israelernes overholdelse av egen lovgivning når de forlanger at ulovlig oppsatte bygninger skal rives. Det er en skandale at denne virksomheten fra Flyktninghjelpens, Utenriksdepartementets og EUs side har fått lov til å fortsette på tross av at de flere ganger er gjort oppmerksom på det uholdbare i virksomheten til de norske frivillige organisasjonene.

Det er også skandaløst at norske medier gjennom år har visst om dette uten å rapportere om det til den norske offentligheten. Den arrogansen og nedlatende holdningen til demokratiske prinsipper og anerkjente normer for mellomfolkelig samkvem som denne innblandingen i en fremmed stats indre anliggender avslører, er desto mer alvorlig ettersom det faktisk ikke finnes politisk opposisjon i Norge som har mot til å ta denne skammelige atferden opp til offentlig debatt. At Regjeringen arvet politikken fra sin forgjenger er ingen unnskyldning.

Det er ikke sann og saklig informasjon som mangler. Det som mangler er ærlighet og vilje til å behandle den jødiske staten og det jødiske folk på samme måte som alle andre stater og folk. Når den viljen mangler, henfaller samfunnet til de samme løgnene og konspirasjonsteoriene som i sin tid endte med Holocaust. Det er en slik utvikling politikerne, organisasjonene og mediene nå er i ferd med å gjenskape, enten de forstår det eller ikke.

Dr. Michal Rachel Suissa

Leder, Senter mot antisemittisme (SMA)

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.