Styrket vekstfinansiering gir muligheter for landbruksbedrifter

ost mat meieri

Innovasjon Norge inviterer nå ambisiøse bedrifter i landbruket og reinnæringen til å søke støtte til vekstprosjekter gjennom en oppgradert og styrket ordning for vekstfinansiering.

Vekstfinansering er en ordning spesielt rettet mot bedrifter innenfor nye næringer i landbruket. Eksempler på aktuelle bransjer er lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, innlandsfiske – eller reinnæring. Ordningen er tilrettelagt for bedrifter som har store utgifter knyttet til ulike vekstfaser.  

Økt maksimumsbeløp 
Fra første januar 2020 er vekstfinansieringen utvidet til å omfatte to faser. Samtidig er maksimumsbeløpet for ordningen økt fra en til to millioner kroner.

– Dette er en svært god mulighet for landbruksbaserte bedrifter innen målgruppen til å satse. De som er kvalifisert kan søke om støtte til å dekke ulike driftskostnader, for eksempel lønn, renter, leie av produksjonsutstyr og andre utlegg knyttet til bedriftens vekstprosjekt over en treårsperiode, sier Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge.  

Kan tilpasses
To-delingen av ordningen betyr at den bedre kan tilpasses ulike ambisjoner og faser.

Fase 1 i vekstfinansieringen retter seg mot bedrifter med en omsetning på minimum en million kroner siste 12 måneder, som har minst ett årsverk sysselsatt og mål om en omsetningsøkning på minimum 30 prosent i løpet av de neste tre årene. Inntil 75 prosent av godkjente kostnader knyttet til veksten kan støttes, og det samlede støttebeløpet kan utgjøre inntil en million kroner i løpet av perioden.  

Den nye Fase 2 retter seg mot bedrifter med mål om økt lønnsomhet og en omsetningsvekst på minst 50 prosent over en treårsperiode. Kravet er en omsetning på minimum 5 millioner kroner de siste 12 månedene. Støtte kan gis med inntil 50 prosent av godkjente kostnader, begrenset til to millioner kroner over tre år. Det vil være krav om en del av støtten brukes til kompetansehevende tiltak. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.