Styrker sørsamisk språk i Nordland

nfk

Sijti Jarnge får et tilskudd på 300 000 kroner til blivende sørsamiske skribenter. Sïjti Jarnge – gïele jïh kultuvrejarnge og Cálliid Lágádus/Forfatternes Forlag får 300 000 kroner til prosjektet «Tjaalehraajroeh – Pilotprosjekt for flere sørsamiske skribenter».

-Tjaaleraajroeh betyr «skriftrekker». Prosjektet skal styrke og videreutvikle sørsamisk skriftspråk ved å rekruttere 8 -10 sørsamiske språkbrukere til å aktivt begynne å skrive sørsamisk i løpet av prosjektperioden, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

I det sørsamiske språkarbeidet er det ofte kvinnene som leder an. Sïjti Jarnge – Gïele jïh kultuvrejarnge og Cálliid Lágádus ønsker derfor at flere menn skal engasjeres i det sørsamiske språkarbeidet.

-Når prosjektet lyser ut til ulike workshops, ønsker arrangørene å vektlegge mer balanse i kjønnssammensetningen, ved å prioritere flere menn til skrive-workshopene, underbygger Saxi.

Ved å rekruttere flere sørsamiskspråklige skribenter håper man å styrke språket i det offentlige rom.

– Det kan være å oversette og tilpasse nettsider til sørsamiske lesere, formidle museumsutstillinger for sørsamiskspråklige, eller utgivelser av barne- og ungdomsbøker på sørsamisk. Vi må bruke mange virkemidler for å styrke språket bredt, underbygger Saxi.

Etter hvert som Tjaalehraajroe-prosjektet ferdigstiller tekster, vil nettsider til samiske institusjoner, skoler, kommunal/fylkeskommunal forvaltning bli fortløpende oppdaterte med sørsamisk tekst. Saxi påpeker at Nordland fylkeskommune har et ansvar for å styrke dette skriftspråket som trenger all stimulans det kan få.

-Urfolk- og minoritetsspråk har en svakere skriftspråkskultur sammenlignet med statsbærende majoritetsspråk. Det er derfor nødvendig globalt å styrke skriftspråkskulturen til minoritets- og urfolk. Det sørsamiske språket er et særlig kritisk samisk språk, påpeker Saxi.

Saxi mener at ved å støtte prosjektet vil man kunne styrke og videreføre sørsamisk språk på mange felt.

-Det vil eksempelvis for unge samiske språkbrukere være positivt og motiverende at det sørsamiske språket utvikles og aktivt er i bruk i sosiale medier. Det er avgjørende å få flere språkbrukere for å videreutvikle språket. Det håper vi å få gjennom dette prosjektet, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.