Samferdselsministeren mottok forslag til elflyprogram

Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren fikk nylig overlevert et forslag fra Avinor og Luftfartstilsynet til program for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart.

– Som samferdselsminister er en av mine hovedoppgaver å bidra til å løse klimakrisen. Jeg ser nå frem til å lese forslagene til elflyprogram fra Avinor og Luftfartstilsynet, sier Hareide.

Her foreslås det blant annet at Norge skal være arena for utvikling, testing og tidlig implementering av elektriske fly. Videre fastslår rapporten at innen 2030 kan de første ordinære innenriks ruteflygningene i Norge være elektriske.

Les også:  Fare for glatte veier - To av ti skifter ikke dekk

– Luftfart er inne i en spennende utvikling der ny teknologi kan gi helt nye muligheter for redusert miljøbelastning. Elektrifisering kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet i luftfarten, nå i første omgang særlig på korte strekninger som vi har mange av på kortbanenettet i Norge, sier Hareide.

Regjeringen ønsker at Norge skal gå i front for en mer miljøvennlig luftfart, og flere virkemidler er allerede i bruk. Blant annet er luftfart i EØS-området med i EUs kvotehandelssystem, og innenriks luftfart er pålagt CO2-avgift. Fra 1. januar i år er det krav om at minst 0,5 pst av alt omsatt jetdrivstoff skal være avansert biojetdrivstoff. Teknologisk utvikling, et mer effektivt luftrom og økt bruk av bærekraftig biojetdrivstoff vil, kunne bidra til å få ned utslippene.

Les også:  Unik klimasatsing i norsk landbruk: Bondens klimakalkulator lanseres

Forslaget til elflyprogram skal nå ut på høring.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.