Regjeringen strammer inn reglene for useriøse transportører

vinter trafikk

Det nye regelverket er en del av mobilitetspakkens «sosiale del» som ble tatt inn i EØS-avtalen 18. mars. Før de nye reglene kan gjelde i Norge, må det gjøres endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven.

– For regjeringen er det et mål at alle skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv. De som jobber i veitransportsektoren, skal også ha gode arbeidsforhold. Jeg er derfor glad for at vi nå vil samordne de norske reglene med EUs mobilitetspakke. Det betyr at det kommer nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av fartsskriver i kjøretøyene og regler om yrkes- og markedsadgang til veitransportmarkedet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Les også:  Ny KPMG-rapport: Unødig kompliserte regler for akvakulturnæringen

Regjeringens forslag til lovendringer er i dag sendt til Stortinget. Når Stortinget har ferdigbehandlet saken vil de nye reglene måtte fastsettes i forskrift.

Det vil komme nye regler for de som kjører internasjonal transport med varebiler som har tillatt totalvekt over 2500 kg.

– For transport med disse kjøretøyene vil det bli innført løyveplikt, kjøre- og hviletidsregler, kabotasjeregler og plikt til å ha fartsskriver i kjøretøyet. Vi vil også be Statens vegvesen om å utrede muligheten for å innføre regler for transport med varebiler i innenlands transport, sier Nygård.

Les også:  Anbefaler ikke bygging av Nord-Norgesbane

Det vil stilles nye krav til hvordan transportforetakene organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivere vil måtte legge til rette for at sjåføren skal kunne reise hjem i løpet av en fireukersperiode. Kjøretøy i internasjonal transport vil bli også nødt til å returnere til driftssenteret i hjemlandet minst hver 8. uke.

– Kabotasjereglene strammes inn. For godstransportkabotasje kan det som tidligere utføres tre oppdrag på syv dager, men det vil bli innført en «frysperiode» på fire dager etter siste oppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge, sier Nygård.

Les også:  Dårligere veier: Regjeringen vil ha smalere veier grunnet klima

Fartsskriver er et apparat som monteres i kjøretøyene og som i dag brukes til å kontrollere kjøre- og hviletidsreglene.

– Etter de nye reglene skal fartsskriveren også kunne brukes til å kontrollere regler om kabotasje og arbeidstid for sjåfører. Den skal registrere nye opplysninger, som for eksempel grensepasseringer. Dette vil være et nyttig hjelpemiddel for kontrollmyndighetene, sier Nygård.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.