Nå støtter 60 land det norske initiativet mot fiskerikriminalitet

Nærings- og fiskeridepartementet

I 2018 tok Norge og åtte andre land initiativ til en global ministererklæring mot fiskerikriminalitet – den såkalte Københavnerklæringen. Forrige uke signerte ni nye land erklæringen, som nå har støtte fra til sammen 60 land.

– Den store oppslutningen om erklæringen er bemerkelsesverdig. Norge er og skal være en viktig partner i den globale kampen mot ulovlig fiske, økonomisk kriminalitet og menneskehandel som truer kystsamfunn, fiskerinæringen og ressursgrunnlaget. Gjennom Blue Justice kan land samarbeide og dele kunnskap for å bekjempe fiskerikriminalitet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Torsdag 23. mars inviterte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til historiens største ministerkonferanse om fiskerikriminalitet. Norge arrangerte årets konferanse i København sammen med FNs utviklingsprogram.

Ni kyst- og øystater skrev under på erklæringen. Landene er Mauritania, Dominica, Barbados, Madagascar, Elfenbenkysten, Somalia, Angola, Tuvalu og Guinea. Liberia formaliserte også sin tidligere tiltredelse under konferansen.

Nærmere 40 ministre fra kyst- og øystater rundt om i verden talte på konferansen. De fortalte om organisert fiskerikriminalitet, og om hvordan fiskebestander og levebrødet til fiskere er alvorlig truet på grunn av kriminalitet.

For at verden skal oppnå FNs mål om bærekraftige hav er det viktig med globalt samarbeid og økt bruk av digitale verktøy. Norge arbeider med å kunne tilby sattelittdata direkte med utviklingsland gjennom initiativet. Mange land takket Norge for sin støtte med å bekjempe fiskerikriminalitet.

Statene poengterte også viktigheten av det internasjonale fartøyssporingssenteret i Vardø, som deler analyser og data med land som er tilsluttet initiativet.

Norge har kommet langt i bekjempelsen av fiskerikriminalitet i egne farvann. Nå er teknologiske løsninger og bistand fra norske komptansemiljøer sentrale. Det synes utviklingsminister Tvinnereim er bra. 

– Gjennom Blue Justice-initiativet bistår vi utviklingsland med blant annet satelittdata og veiledning for å avdekke ulovlig fiske. Barentswatch i Tromsø har utviklet digitale løsninger og tracking-sentralen i Vardø formidler data og analyser om skurkefartøy, slik at de kan stanses. Det er kult at det er nordnorsk kompetanse som gjør denne bistanden mulig, sier Tvinnereim. 

Hun legger til at hun blir stolt når hun hører hvor viktig norsk innsats har vært for mange land, og hvor mange flere som ønsker samarbeid med Norge. 

– Dette er skikkelig god bistand: Hjelp til å fø seg sjøl på egne ressurser samtidig som vi bidrar til bærekraftig forvaltning, sier utviklingsministeren. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.