Ber om 200 millioner mer til Heimevernet

soldater

Med over 40.000 soldater, er Heimevernets Forsvarets største avdeling. Nå kommer det flere eksempler på at aktive soldater som møter opp til øvelser blir sendt hjem igjen fordi det ikke er nok uniformer eller utstyr. 

Heimevernet er spydspissen i det sivil-militære samarbeidet og støtter ofte sivil beredskap, senest illustrert gjennom ekstremværet Hans. Samtidig spiller Heimevernet en sentral rolle i opptreningen av Ukrainske soldater.

Mangelen på uniformer og utstyr fremstår nå som det største hinderet for å nå Regjeringens mål om 45.000 soldater. For å dekke inn dagens mangler innen personlig bekledning og utstyr trengs en økt bevilgning på 100 millioner kroner. 

– De vi kaller inn til tjeneste for landet, må vi kunne gi nødvendig uniforme og utstyr. I dag er det betydelige mangler, og det er et hinder for at flere aktive HV-soldater kan delta på øvelser og operasjoner. Det haster å løse dette, sier Are Tomasgard, LO-representant og leder for Landsrådet for Heimevernet

Landsrådet for Heimevernet er det eneste sivile rådet tilknyttet Forsvaret. Medlemmene av rådet representerer landsdekkende organisasjoner med mer enn fem millioner medlemmer.

Heimevernet har opplevd en økning i tjenestedøgn de siste årene, på grunn av økt bistand til sivile myndigheter, sikring av militære objekter og bistand til opplæring av ukrainske soldater. Dette er viktige oppdrag som bidrar til å bygge kompetanse hos soldatene, men tærer også på Heimevernets totale ressurser og økonomi.

For å sikre at Heimevernet kan opprettholde øvingsnivået også i 2024, trengs en styrking av budsjettet på 100 millioner kroner.

– Foreslått statsbudsjett for 2024 tar ikke hensyn til økningen i antall tjenestedøgn, og vil føre til en reduksjon av antall treningsdager for de fleste Heimevernssoldater. Dette vil være et feilsteg, spesielt med tanke på den økende sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, sier Jon Kristiansen, NHO-representant og nestleder for Landsrådet for Heimevernet. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.