Nye regler om tilstandsrapport gir tryggere bolighandel for boligkjøpere og boligselgere

huseierne

En ny forskrift bestemmer hva som skal være med i en tilstandsrapport som brukes ved salg av bolig. – Klare regler om hva som skal undersøkes når man skal dokumentere en bolig ved salg er viktig for forbrukerne, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Etter ett års arbeid har regjeringen nå lagt frem de nye reglene om hva som skal være med i standardiserte tilstandsrapporter som skal brukes ved salg av bolig. Ved å bruke tilstandsrapporter etter disse forskriftene, vil boligselgeren være fri for alle opplysninger som står i rapporten. En boligkjøper overtar all risiko for det som står i rapporten. 

Forbrukerorganisasjonen Huseierne er glade for de nye reglene som vi mener vil gavne både boligselgere og boligkjøpere:

-Vi i Huseierne er glade for de nye reglene og ikke minst at reglene endelig kommer. Klare regler om hva som skal undersøkes når man skal dokumentere en bolig ved salg er viktig for forbrukerne, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

-Dette gir en trygghet for selgere om at boligen de skal selge er godt dokumentert, og det gir kjøpere en trygghet om at de får grundig beskrivelse av det de skal kjøpe, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

De nye reglene gjelder fra 1. januar 2022. Fra da gjelder også endringene i loven om boligsalg – avhendingsloven. Den viktigste endringen der er at boliger ikke kan selges «som den er», men må dokumenteres av boligselger.

For at disse reglene skal fungere best mulig, er det viktig at tilstandsrapportene blir best mulig og likest mulig. Forutsetningen for å vedta endringen er at det kommer standardiserte regler for tilstandsrapporter, og det kom med denne forskriften.

– Vi er også veldig glade for at forskriften har med en egen bestemmelse om klart språk, og at resultatene i rapporten skal formidles på «en tydelig og forbrukervennlig måte». Dette er noe vi spilte inn i høringsrunden, og vi er glade for at det kom med, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Forskriften beskriver hvilke bygningsdeler som skal behandles og hvordan. Dermed vil boligkjøpere få standardisert informasjon som det er lettere å sammenligne enn i dag.

Forskriften som trer i kraft fra nyttår stiller krav til hvordan boligen skal dokumenteres. Den inneholder ikke noen krav til de som skal gjennomføre tilstandsrapporten.

– Vi hadde helst sett at det var kompetansekrav i forskriften. For oss som forbrukerorganisasjon er det viktig at ansvaret hos den profesjonelle part er tydelig. Samtidig inneholder bestemmelsene klare krav til hva som skal beskrives og hvordan, og det vil gi klar veiledning til de som skal gjennomføre rapporten. Vi vil holde dette under oppsikt og arbeide for at kompetansekrav kommer inn i forskriften etterhvert, sier Morten Andras Meyer i Huseierne.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.