Blåser nytt liv i Sulitjelma Næringspark

nfk

Fylkesrådet gir 1,5 millioner kroner til Sulitjelma Næringspark. – Vi bidrar i lag med Fauske kommune til å blåse nytt liv i Sulitjelma, med helt nye industrietableringer på gang, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Sulitjelma Næringspark er et nyetablert samarbeid med mål og utvikle og organisere industriområde i Sulitjelma. Partnerskapet bak initiativet består av sentrale næringslivsaktører i Fauske og Sulitjelma. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fauske kommune, Arctic Saphire, Sulitjelma industripark og Statsskog.

– Vi ønsker gjennom tildelingen å bidra til å få etablere et gryteklart industriområde med tanke på infrastruktur, klargjøring av tomter, samt å tiltrekke seg aktører for etablering. En viktig del av prosjektet blir å utvikle en modell og et partnerskap for at næringsparken skal kunne være en slagkraftig utviklingsaktør i Sulitjelma, Fauske og Salten, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Ved å reetablere Sulitjelma Næringspark, har tre industriaktører en målsetting om å lage en vel organisert og attraktiv næringspark som skal tiltrekke seg innovativ og fremtidsrettet produksjon og bedrifter.

– Det arbeides nå med flere prosjekter for mulig etablering av nye virksomheter i Sulitjelma. Men den første bedriften som starter opp er Artic Sapphire som blant annet har målsetting om å produsere safirglass til bruk i elektronikk og optikk.Bedriften er etablert, det er innhentet kapital, og det første produksjonsutstyret ankommer Sulitjelma allerede nå i oktober. En svært spennende bedrift, underbygger fylkesrådsleder Eide.

Sandnes industriområde består i all hovedsak av deponerte masser etter 100 års gruvedrift. Nå skal det utarbeides ny reguleringsplan hvor infrastruktur planlegges på en slik måte at man i størst mulig grad unngår inngripen i eksisterende forurensning.

– Men det er også behov for kartlegging av tidligere utførte grunnundersøkelser. Dette skal på plass, slik at nye næringer kan etablere seg i det tradisjonsrike industriområdet, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland.

Hun er glad for det gode samarbeidet med Fauske kommune, som også har et mål om å få området reetablert slik at det kan tas inn i Fauske kommunes rullering av arealplaner innen utgangen av 2024. Det er gjennomført flere positive møter mellom Nordland fylkeskommune, ordfører i Fauske og prosjektgruppen vedrørende denne satsingen.

– Det skal jobbes raskt. Med reetableringen av Sulitjelma næringspark, vil området være attraktivt for andre selskaper å etablere seg. Dette er en gunstig måte for Nordland fylkeskommune å stimulere til nye, grønne næringsetableringer i nord, avslutter fylkesråd Linda Helén Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.