Nybil for elbilfolket, diesel-eierne kjøper bruktbil

nybil bruktbil

Mens over halvparten av dagens eiere av elbil og hybridbiler skal ha ny bil neste gang de bytter, er det bare 31 prosent av diesel – og bensinbileierne som planlegger nybilkjøp. Dette har TNS Kantar kartlagt på vegne av NAF i en landsrepresentativ undersøkelse.

– Forklaringen kan ligge i hva slags bil folk planlegger å kjøpe. Blant elbileierne skal flertallet også ha elbil ved neste bilkjøp. Her skjer det rask utvikling i rekkevidde og ladefart, noe som er viktige egenskaper for folk når de velger elbil, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Hele 57 prosent av elbileierne svarer at de vil ha elbil også som neste bil. Tilvarende er det kun 21 prosent av dagens bensin- og dieselbileiere som er sikre på at det blir elbil neste gang, og flertallet i denne gruppen ser altså for seg en bruktbil.

– For dårlig tilgang til lading og rekkevidden på elbilene som i dag er å få kjøpt brukt kan være med å påvirke bilvalget. Vi ser også at en større gruppe blant dagens eiere av hybrid- og tradisjonelle biler er usikre på om det blir elbil neste gang. Dagens elbileiere er mye tryggere på at de også skal ha elbil ved neste bilkjøp sier Handagard.

Blant de som svarer at de ikke skal ha elbil som neste bil, er det jevnt mellom andelen som ønsker dieselbil og ladbare hybrider.

– Det tyder på at egenskapene til de ladbare hybridene nå er godt i tråd med det folk ønsker med tanke på rekkevidde, trekkraft og liknende, sier Handagard.

Totalt sier om lag en av tre at de ser for seg en nyere bruktbil (opp til 3 år) som neste bil, mens 21 prosent går for en litt eldre bruktbil (mer enn 3 år).

– For mange av dagens elbileiere var elbilkjøpet første gang de kjøpte helt ny bil. Det kan ha gitt mersmak. Når dagens elbileiere skal bytte biler, vil vi nok se at det blir større tilgang på brukte elbiler og elektrisk kan bli et alternativ for flere, sier Handagard.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.