Ny undersøkelse: Norge blant verdens best forberedte land

pc laptop

Norge er det sjette best rustede landet i verden, ifølge en internasjonal beredskapskartlegging fra KPMG som tar for seg nasjoners evne til å håndtere trusler mot samfunnets infrastruktur.

I Change Readiness Index 2019 har KPMG rangert 140 land på bakgrunn av deres kapasitet og evne til å håndtere store endringer, enten det er kortsiktige hendelser som jordskjelv, eller langsiktige demografiske, økonomiske, sosiale og teknologiske trender.

Indeksen vurderer landene opp mot tre pilarer; næringsliv, offentlig sektor, samt mennesker og samfunn. Kartleggingen gir en pekepinn om hvilke områder som bør prioriteres og hvor det bør rettes investeringer for at landet skal henge med i en verden hvor endringstakten stadig blir raskere.

Norge inn på topplisten
Bærekraftige virksomheter, innovasjon og entreprenørskap er noe av det som gjør at Norge i år sikrer en plass på topp 10-listen og klatrer fra 11. til 6. plass. Det er likevel forbedringspotensial på en rekke områder, viser den omfattende kartleggingen. Norge faller mest på området «makroøkonomisk rammeverk», som indikerer hvorvidt landet evner å realisere mål knyttet til økonomisk vekst og stabilitet.

I en verden i konstant endring er det liten tvil om at et godt forberedt land i større grad vil kunne forutse, planlegge for og håndtere et bredt spekter av uforutsette hendelser. Et land som er endringsdyktig vil proaktivt kunne høste mulighetene som blant annet ny teknologi bringer, og dempe de negative konsekvensene av for eksempel økonomisk instabilitet eller naturkatastrofer.

– Det blir stadig viktigere å ruste seg for uforutsette hendelser. I en tid hvor verdensøkonomien i stor grad preges av endring, er denne indeksen et viktig bidrag i samfunnsdebatten. I tillegg til å vekte og vurdere Norge i en internasjonal kontekst, får vi en verdifull pekepinn på hvordan majoriteten av landene i verdenssamfunnet bidrar i arbeidet med å bygge en mer bærekraftig verden. Funnene gir oss nyttig innsikt i Norges eget arbeid, sier Ane N. Stray Pedersen, leder for bransjesatsningen for offentlig forvaltning i KPMG Norge.

Årets Change Readiness Index viser at Norge er på rett spor. Norge har styrket seg på områder knyttet til bærekraft, innovasjon- og entreprenørskap, satsningsområder som fremheves som spesielt viktige i 2019.

– Både næringsliv og myndigheter må bli bedre på å beregne miljøkostnader i alle prosjekter. Det er et stort behov for investeringer i innovasjon som sikrer bærekraftige løsninger i både privat og offentlig sektor fremover, sier Ane.

Høyest rangerte land i 2019 med endring i plassering fra 2017:

Sveits
Singapore (+2)
Danmark (+2)
Sverige (-2)
De forente arabiske emirater (-2)
Norge (+5)
Tyskland (+2)
Storbritannia (+2)
New Zealand (-3)
Nederland (-3)

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.