LESERINNLEGG: Stans heksejakten på private barnehager!

læringsverkstedet

I Fædrelandsvennen fremmer SV en feil påstand om at kommersielle konsern er i hardt vær pga misbruk av tilskudd og krav om tilbakebetaling. Det er en svært liten del av landets 3000 private barnehager som driver med økonomiske misligheter, og det har i all hovedsak angått enkeltenheter. 

Vi oppfordrer SV til ikke å dømme ut fra selskapsform eller størrelse, men se på hvordan eier forvalter virksomheten. 

Norge har fire barnehagekonsern. Alle er ryddige, transparente og har tariffavtaler. Læringsverkstedet er størst med 230 barnehager (fire prosent av landets 6000). Ofte har vi overtatt enheter hvor vi må rydde opp i ansattes rettigheter, lønn og ytelsesbasert pensjon. Vi erfarer at konsern med fagfolk som utarbeider systemkvalitet iht statens stadige økende krav, bedrer eierkompetansen. Å etterleve nye krav kan være utfordrende for enkeltenheter, og er ofte årsaken til at de selger. 

Krav om profesjonelt uavhengig tilsyn og nytt finansieringssystem 
Tilsynet av private barnehager utføres av kommunen. I tillegg er kommunene selv en aktør med 50% markedsandel. PBL har lenge anmodet myndighetene om å innføre et profesjonelt, uavhengig tilsyn for hele sektoren. Vi håper SV vil støtte dette forslaget. 

Og dersom SV ønsker å sikre at pengene kommer barna til gode, bør en begynne å se på de store beløpene. Agenda Kaupang viser til at de 3000 offentlige barnehagene koster samfunnet 2,44 milliarder kroner mer enn de 3000 private. Dette er penger som man feks. kunne brukt til barn som lever i fattigdom. 

Vi ber om at SV ikke øker kostnadene med ytterlige 2,44 milliarder kroner hvert år ved å fjerne alle private barnehager. Dersom SV er engstelig for at enkeltenheter skal tvinges til å selge, bør de bli en aktiv pådriver for nytt finansieringssystem i sektoren slik PBL foreslår. I dag varierer det med opp til 40% fra kommune til kommune. Som en kjede representert i mange kommuner kan vi utjevne forskjellen, men for enkeltstående enheter i «feil» kommune kan det bety kroken på døra. 

Lavere overskudd enn KS anbefaler 
SV oppfordres til å stanse heksejakten på seriøse eiere som driver gode barnehager. Gi borgerne valgfrihet i velferden. Vi har høyere tilfredshet hos foreldrene enn kommunale barnehager. Vi er et norsk familieselskap med generasjonsperspektiv, og hele overskuddet på 3,5% blir i barnehagene. Vårt overskudd er lavere enn gjennomsnittet for enkeltstående barnehager, og lavere enn KS sin anbefaling til kommuner om å drive med et overskudd på 5-7%. 

Politikerne inviteres gjerne til å besøke Læringsverkstedet for å se hvordan vi jobber med sosial kompetanse, Et Godt Måltid med Arne Brimi, og alt det andre vi gjør hver dag til beste for barna, foreldre og lokalmiljøet. 

Hans Jacob og Randi Sundby
Pedagoger og eiere av Læringsverkstedet

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.