Miljødirektoratet med tilsyn mot kjøpere av vinduer

ruteretur

For hvert vindu som sendes ut på det norske markedet skal det betales et miljøvederlag til Ruteretur. Vederlaget skal sikre at eldre vinduer med miljøgiften PCB blir samlet inn og behandlet. Miljødirektoratet gjennomfører nå en tilsynsaksjon for å avdekke aktører som ikke ivaretar kravet.

De fleste isolerglass og isolerglassprodukter kommer fra utenlandske aktører og importeres ofte direkte til bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Noen av disse importørene mangler rutiner som sikrer at det lovpålagte vederlaget betales. Vederlaget er for tiden kroner ni per isolerglassenhet. Aktører som ikke betaler vederlaget, skaper en uheldig konkurransesituasjon og vi er derfor svært glade for at myndighetene nå aksjonerer. Så langt i år er det iverksatt dokumenttilsyn mot 27 virksomheter sier Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur, i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Aktører som ikke kan redegjøre overfor Miljødirektoratet at de følger de krav som avfallsforskriften stiller til importører og kjøpere av isolerglass, blir varslet om tvangsmulkt.

– Ruteretur følger godt med og det er viktig å få frem at det blir betalt vederlag for majoriteten av vinduene, men dessverre så syndes det både hos små og store aktører. Importører som ikke betaler vederlag bes kontakte Ruteretur. – Vi hjelper aktørene mer enn gjerne med å ivareta sine miljøforpliktelser slik at de kommer myndighetene i forkjøpet, avslutter Sverre Valde.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.