Ny undersøkelse: Bruk av tre i innredning er bra for helsa

tremøbler

I en ny undersøkelse kommer det frem at mange er positive til å innrede med trevarer, og at synlig treinteriør gir et godt psykososialt miljø.

– Folk er jevnt over kjempepositive til mer trevarer i livene sine. Det er spesielt interessant at så mange syntes at bruk av tre i interiør og innredning er positivt for helse og velvære, sier Hilde Widerøe Wibe, daglig leder i Norske Trevarer.

Wibe leder NHOs bransjeforening Norske Trevarer for 300 snekkerbedrifter. Bedriftene har verksted og fabrikker over hele landet. 

Anders Q. Nyrud er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, og han forsker blant annet på treprodukters funksjonelle, estetiske og psykologiske egenskaper. Han mener at funnene i undersøkelsen er interessante.

 – Vi har få gode undersøkelser om hvordan tre påvirker oss, så dette er uhyre interessant. Funnene som er gjort her bekrefter min og internasjonal forskning, og tyder at tre kan bidra til en positiv helseeffekt. Disse funnene bør store innkjøpere hensynta når de skal planlegge innredning og interiører, sier Nyrud.

NMBU og Norske Trevarer har samarbeidet om denne befolkningsundersøkelsen om bruk av tre i interiør og innredning.

I undersøkelsen blir det blant annet spurt om hva respondentene tenker rundt trevarer og miljø. Halvparten er enige i at tre jevnt over er bedre enn andre materialer fra et miljøsynspunkt. Samtidig sier 1 av 3 at de ikke vet hvorvidt trematerialer fra Norge kommer fra et bærekraftig skogbruk. 

– Selv om svært mange er positive til bruken av tre ut fra et klima- og miljøhensyn, er det ingen tvil om at det er et kunnskapshull når det kommer til norske trevarer og bærekraft. Her har vi en stor jobb å gjøre for å gjøre forbrukerne mer bevisste, sier Wibe.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.