Nova Sea på Helgelandskysten best på resirkulering

nofir

Oppdrettsselskapet på Helgelandskysten resirkulerte nær 97& nøter i fjor og har tydelige ambisjoner for videre arbeid med bærekraft.

– Dette er en stor miljøgevinst. Det Nova Sea gjør sikrer bedre sirkularitet i bransjen og et mer bærekraftig produkt. For å sette det litt i perspektiv, CO2 besparelsene alene tilsvarer omtrent 5600 flypassasjerer mellom Oslo og London, sier innkjøps- og logistikkansvarlig i Nofir AS, Heidi Ruud. 

Nofir har lenge samarbeidet med Nova Sea om gjenvinning av kasserte oppdrettsnøter og annet redskap. Av 176 tonn redskaper ble 171 tonn materialgjenvunnet i 2020, med kun 5 tonn sendt til energigjenvinning.  Det er mer enn noen av de andre store leverandørene av nøter til gjenvinning, og gjør Nova Sea til best i klassen.

– Dersom nøtene er produsert av materialer som ikke kan gjenvinnes, eller har for høy andel forurensing, vil de bli energigjenvunnet. All form for gjenvinning er bra, men jo høyere opp i avfallspyramiden man kommer, jo bedre er miljøresultatet, sier Ruud, som legger til at de i 2020 fikk en rekordhøy mengde nøter fra oppdrettsselskapene.

Ruud mener slike historier fremhever fiskeri- og oppdrettsnæringas fokus på å levere et bærekraftig produkt. Hun understreker samtidig at det er mange oppdrettere som er veldig flinke, men at Nova Sea har en spesielt høy andel materialgjenvinning.

– Det er viktig for næringa at man løfter fram alt det gode arbeidet som gjøres for å sikre fornybare og sirkulære løsninger. Desto flere områder vi klarer å kutte utslipp og avfall, desto tydeligere står fiskeri- og oppdrettsnæringa fram som en bærekraftig og samfunnsbevisst bransje, sier Ruud.

Anette Davidsen, kommunikasjonssjef i Nova Sea forteller at de er svært fornøyde med samarbeidet og at det er et godt eksempel på hvordan selskapet jobber med miljø og bærekraft, hvor blant annet resirkulering står sentralt. 

– Vi etterstreber hele tiden å finne gode løsninger som gjør at vår drift blir enda mer bærekraftig. Da er vi spesielt fornøyd med at vi kan skille oss positivt ut på innsamling og resirkulering av redskap og materiell. Av alle miljøtiltakene vi jobber med, står det å øke materialgjenvinning av avfallet vårt helt sentralt. Samarbeid som det vi har med Nofir bidrar betydelig til disse formålene og er veldig viktige for oss, forteller Davidsen, som viser til at Nova Sea også har tatt store steg for å kutte klimagassutslipp gjennom elektrifisering på sjø.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.