Nordland KrF vil sikre barnetrygden

nfk

– Barnetrygden har aldri hatt større betydning for barnefamiliene enn nå, sier gruppeleder for KrF i Nordland fylkesting, Dagfinn Arntsen. 

I fylkestinget som pågår i Bodø denne uka, fremmet Arntsen forslag til uttalelse om både å øke ytelsen og å sikre at den forblir en universell ordning. Sett i lys av renteøkning og den kraftige prisstigningen på dagligvarer, mener han det er stort behov for å styrke barnefamilienes økonomi.

– Forskning viser at barnetrygden er det virkemidlet som treffer barnefamilier best. Vi oppfordrer derfor det politiske miljøet til å stå samlet rundt å styrke ytelsen for å lette barnefamilienes hverdag, sier Arntsen.

Gruppelederen påpeker at det er som universell ordning at barnetrygden har dokumentert effekt mot barnefattigdommen som er økende, og at skattlegging eller behovsprøving vil være å sette hele ordningen i spill. 

– Nordland KrF er også opptatt av at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialstønaden, understreker han.

Nordland KrF går til valg på at barnetrygden økes til 2000 kroner per måned opp til seks år, og at den økes til 1500 kroner per måned mellom 6 og 18 år. 

KrF i regjering økte barnetrygden for første gang på tyve år med tusen kroner per barn per år, og fikk gjennom et tillegg på 3 600 kroner i året for de yngste barna.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.