Nå starter bygging av ny E6 forbi Trofors

statens vegvesen

Den største flaskehalsen på E6 Helgeland erstattes av en helt ny sikker veg med 90 sone og høy framkommelighet.

Bare elva Vefsna var breiere en smilene da byggestart for ny E6 i Grane kommune på Helgeland ble markert fredag.

– Det er rett og slett befriende å endelig få starte den fysiske byggingen av denne strekningen. For å bygge riktig i et så krevende område har det vært helt rett å bruke mye tid på planlegginga og forhandlinger med entreprenørene. Nå er vi sikre på at vegen bygges på den best mulige måten, til beste for alle som skal bruke den. Det sier utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Helt siden 1977 har vanskelig terreng, trøblete grunnforhold, skiftende politiske prioriteringer nasjonalt og lokalt, gjort det vanskelig for politikerne å enes om en endelig plassering av vegen. Så seint som i 2020 måtte vedtatt reguleringsplan endres da grunnen i den traseen også viste seg å være for dårlig til å bygge på.

– Dette er en merkedag og vi er vi jublende glad, for nå vet vi med sikkert at vi får ny veg. For oss er dette første etappe av tre parseller som skal gi ny veg helt til Trøndelag grense. Nå må Nordlandsgrense – Majahaug og Flyum – Kappfjelli også bygges. Dette har Arbeiderpartiet og Senterpartiet så godt som lovet oss, sier ordfører i Grane kommune, Ellen Schjølberg (Sp).

Fra Svenningelv til Lien skal det bygges 10,3 kilometer ny veg i helt ny trase vest for dagens E6. Den legges ganske høyt opp i terrenget på andre siden av Svenningelva og Vefsna. Det nye veganlegget får 90 sone, to store bruer og to tunneler, samt nytt kryss til tettstedet Trofors i Grane kommune. Blant de største utfordringene ligger to kryssinger av Nordlandsbanen, samt bygging av veg gjennom områder med dårlig grunn, myr og syredannende berggrunn.

– Dette er et spennende og viktig prosjekt for oss og vi ser frem til å komme ordentlig i gang med byggingen over nyttår, sier administrerende direktør, Frode Nilsen, i LNS AS.

Entreprenøren skryter av anbudsprosessen Statens vegvesen har gjennomført. 

– Vi har lært mye om prosjektet gjennom gode forhandlinger og vi kan derfor levere langt mer presist på bestillingen enn i anbud uten forhandlinger. Kvaliteten på den ferdige vegen blir kort og godt bedre, sier Nilsen.

Med gode løsninger og høy kvalitet vant selskapet byggekontrakten i skarp konkurranse med to andre tilbydere. LNS AS hadde samlet sett det beste tilbudet basert på tilbudspris og kvalitet. Det nye veganlegget skal etter planen tas i bruk i siste del av 2025.

I månedsskiftet oktober/november vil Statens vegvesen og LNS AS holde folkemøte i Grane for å informere innbyggerne om den kommende utbyggingen. Møtene vil bli annonsert.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.